116. Därför ska du vara snäll mot ditt framtida jag

 

Stark eller svag koppling till ditt framtida jag 

Om man lägger någon i en magnetröntgenmaskin. en sådan där där man lägger sig på en brits och sedan förs in i en slags tub där det tas röntgenbilder på ens hjärna, och sedan ber den personen att tänka någonting angående sig själv, så kommer en viss del av hjärnan att aktiveras, den delen som handlar om självreflektion.

Om man sedan ber samma person att tänka på någon annan, en främling, så är det en annan del av hjärnan som aktiveras.

Så här långt inga konstigheter. När du tänker på dig själv aktiveras den del som handlar om dig, när du tänker på någon annan aktiveras en annan del.

Det intressanta sker när man ber personen att tänka på sitt framtida jag. Tänk på dig själv om tio år, till exempel. Tänk på vem du är och vad du gör om tio år.

På vissa personer aktiveras nu samma del som aktiveras när man ombeds att tänka på sig själv i nutid. Men på andra så händer ingenting i den delen. 

Däremot aktiveras samma del av hjärnan som aktiveras när man tänker på en främling.

Så vissa ser sitt framtida jag som just sitt framtida jag, men för andra av oss så gör vår hjärna samma koppling gentemot vårt framtida jag som den gör gentemot en främling.

Det finns alltså mätbara skillnader i hur starkt förhållande vi har till vårt framtida jag och den här skillnaden visar sig i hur vi agerar.

Någon som har ett svagt förhållande till sitt framtida jag, som ser den som en främling, har svårare att fatta beslut i nutid, som kanske kräver en viss uppoffring, men som tydligt gynnar det framtida jaget, oavsett om det är två timmar in i framtiden eller tio år.

Medan den som har ett starkt förhållande till sitt framtida jag, den som ser en tydlig koppling mellan jag nu och jag i framtiden, vi är ju samma person, har enklare att agera på ett sätt som gynnar det framtida jaget.

I det här avsnittet fortsätter jag att prata om viljestyrka. Du lyssnar på Monkey mindset och jag heter Daniel Sjöstedt.

Bättre impulskontroll

Ditt förhållande till ditt framtida jag kan alltså påverka din impulskontroll här och nu. Huruvida de sista shotsen klockan två på natten drabbar dig när du ska upp och jobba i morgon bitti, eller en främling, har antagligen betydelse för om du tackar ja till dem eller ej.

Och samma sak med kost eller hälsa eller plugg eller pensionssparande.

De goda nyheterna är att de här kopplingarna vi har i våra hjärnor, åtminstone vad gäller det jag pratar om nu, inte är skrivna i sten. Vi kan stärka bandet till vårt framtida jag och därigenom börja agera på ett sätt som är mer gynnsamt för oss långsiktigt.

Och vad jag pratar om nu är ju egentligen kort och gott att vi kan lära oss att bli bättre på att motstå impulsen att gå för de kortsiktiga belöningarna som inte är bra för oss på sikt.

Eller att agera på så sätt att vi tjänar på det i framtiden, trots att det är jobbigt nu.

Vår viljestyrka, helt enkelt. 

Så förlåt att jag tjatar men genom att stärka förhållandet till vårt framtida jag så får vi bättre viljestyrka.

På sätt och vis.

En cirkel av identitet, handlingar och känslor

För vad är hönan och vad är ägget? Vad är det som driver vad? Räcker det att jobba jättehårt med planer och visioner och bygga en så stark och tydlig bild av min framtid som möjligt?

Eller är det mina handlingar i nuet som skapar min identitet och när den identiteten är tillräckligt stark så bär jag med mig den när jag tänker på mitt framtida jag?

Det finns nog inte något tydligt svar på den frågan, dels beror det nog på vem vi är och antingen är det lite av varje. Våra handlingar bygger vår identitet och vår identitet driver våra handlingar. 

Så det blir som en cirkel.

Om vi tar in känslor i ekvationen så kan man se det som så att den som är väldigt känslostyrd, alltså i någon mån impulsdriven, får en känsla, en impuls, ledsen, arg, hungrig, stressad, agerar på den och alla dessa handlingar och beteenden bygger sedan en identitet. 

De här handlingarna som driva av impulser är ju ofta sådant som inte är bra för oss och den identiteten som skapas när vi utför sådana här handlingar riskerar ju då att inte bli den vi vill ha.

Medan den som är mer identitetsdriven, eller har större viljestyrka. Utför en handling som ligger i linje med vad den personen vill, vad som är dennes långsiktiga mål och att den handlingen, skapar en känsla som är positiv och på så sätt stärks den identiteten.

Så för någon som är känslostyrd och impulsstyrd så ser det ofta ut så här.

En känsla skapar en handling som skapar en identitet.

Lätt hänt att den spiralen inte blir positiv.

Och för den som kan agera på det sättet han eller hon vill.

Så är det identiteten, eller bilden av ens framtida jag om man så vill, som bestämmer handlingen och handlingen leder till en bra känsla som stärker identiteten ytterligare.

Lite förenklat. Och förstås inte riktigt så svart och vitt som jag förklarade det här. 

Så hur kan du då stärka din bild av ditt framtida jag, eller stärka din identitet?

Viktigast är själva handlingen

Det finns många sätt och som jag ser det så kan du börja var som helst i den här cirkeln. Själv så förespråkar jag att man lägger mest krut på själva handlingarna.

Det är viktigt att ta reda på vem man är och vad man vill, vilken identitet man vill ha, men min erfarenhet är att om man fokuserar för mycket tid och kraft där, så är det lätt att glömma bort resten.

I ett företag lägger man några seminariedagar att ta reda på vilka man är, vad man har för ledord, värderingar och så vidare och så glömmer man att i konkreta ordalag bestämma hur det här ska omsättas i praktisk handling.

Det behöver inte bli så självklart, men det är lätt hänt. Då har man en identitet som är en skrivbordsprodukt och som ingen eller få vet vad den egentligen betyder.

Vi ska vara kundfokuserade. Vad betyder det egentligen? När ska vi vara kundfokuserade? Ska vi vara det gentemot alla kunder eller bara gentemot de som är lönsamma? Hur långt ska vi gå i vårt kundfokuserande.

Om man istället fokuserar på handlingar. Väldefinierade och konkreta handlingar, och riktlinjer som är tydliga och lätta att förstå, som man försöker implementera i sitt företag eller liv så kommer de här handlingarna, när du utför dem varje dag, varje vecka varje år att automatiskt skapa din identitet.

Lättare sagt än gjort förstås men som du säkert vet, jag vet det i alla fall av egen erfarenhet så är de här frågorna inte lätta.

Om vi ska kunna leva våra liv ungefär såsom vi vill, även om det handlar om enkla grejer som vi har stor kontroll över, så krävs ganska mycket jobb. Man behöver påminna sig själv gång på gång, man behöver acceptera att bakslag sker hela tiden och man behöver förstå att man aldrig kommer att nå ända fram.

Oavsett hur bra det går och oavsett hur långt man når så kommer nog ingen av oss att en dag nå en punkt där vi känner att vi är klara med oss själva, eller att våra liv är perfekta i alla avseenden.

Det blir inga konkreta verktyg idag utan mer av ett reflekterande avsnitt. 

Men jag hoppas att du har fått några nya tankar och att det finns någonting du kan ta med dig.

Tack för att du har lyssnat. Vi hörs. 

Konkreta strategier för mer lugn, bättre fokus och stabilare vanor

Varje vecka skickar jag ut en gratis artikel till över 10 000 personer med enkla och användbara tips om mindset, fokus, vanor och rutiner. Prenumerera du också.

Ingen spam, inga konstigheter. Att prenumerera kostar inget och du kan avprenumerera när som helst.