36. Är du fast i alla måsten?

 

Hej och välkommen till Monkey mindset, en podcast som framför allt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och föreläsare. Podden är nu tillbaka efter sommaruppehållet och från och med nu kommer nya avsnitt att släppas varje torsdag.

I det här avsnittet kommer jag att prata om ord och hur de påverkar oss. och jag kommer framför allt att prata om ett speciellt ord. Ordet "måste".

Jag har ju varit inne lite grann på det här i tidigare poddar. Ord är viktiga, sättet du kommunicerar på och sättet du pratar med dig själv på, styr både hur du uppfattas av andra och hur din egen inställning till saker och ting, till livet, blir.

Jag har kort tagit upp det här med svårigheter och utmaningar. Det är populärt att vilja se svårigheter som utmaningar, för man har lärt sig att det är en bättre inställning att ha. Och visst stämmer det att det är så.

Om du medvetet tränar på att förändra ditt förhållningssätt åt det här hållet, att du tänker på svårigheter som utmaningar, så kommer det över tid ge resultat. Jag gissar på både din prestation och ditt allmänna välbefinnande.

Förändring tar tid

Men det går inte att bara trycka på en knapp så är det förändrat. Det här kommer inte att hända över en natt, utan under en tid, kanske en lång tid, så behöver du träna på det, och hur du tränar på det är kanske ett ämne för en annan podd, men du behöver påminna dig själv när du faller tillbaka i gamla tankemönster.

Och att berätta för någon annan att det dom har råkat ut för, eller står inför, inte är en svårighet utan en utmaning eller möjlighet har inte så bra chans att lyckas. Speciellt inte om du berättar det från ett uppifrån-perspektiv och ännu mindre om du själv inte drabbas av den här så kallade utmaningen.

Så ord har betydelse men tomma ord har det inte. De kan istället uppfattas provocerande och sänka trovärdigheten hos den som säger dem. Intrycket blir att han eller hon inte förstår dig och din situation och det budskap man vill framföra smutsas ner av hur eller i vilket sammanhang det levereras.

Måsten fyller våra liv

"Måste" är inte ett tomt ord. Tvärtom så är det ett väldigt laddat ord och många av oss säger det och tänker det många gånger per dag. Våra liv är fyllda med måsten. Både på jobbet och hemma.

Vad som händer när ordet måste används är att det skapar omedveten lydnad gentemot regler eller auktoriteter. Och de här reglerna och auktoriteterna kan både vara verkliga eller påhittade. Det kan alltså vara en chef som säger att du måste göra si eller så men det kan likaväl vara så att du handlar på grund av plikt, eller vad du uppfattar som oskrivna lagar, eller för att alla andra gör så eller för att det alltid har gjorts så.

För att du vill passa in eller göra andra nöjda. Och de här andra, som du vill göra nöjda, kanske, när du tänker efter, inte alltid är så lätta att definiera vilka det är. Det är vad du uppfattar som samhällets förväntningar. Hur man borde vara, hur man borde agera.

Allt det här händer utan att du tänker på det. Du lägger inte bara en praktisk aspekt på dina handlingar utan du lägger, i någon mån även en moralisk aspekt på det du gör.

Måsten kan ju vara både små och stora och de kryper sig lätt på, samlas på hög, och till slut så riskerar vi att vara nedtyngda av en massa måsten.

Ett måste inskränker din frihet

Om du uppfattar att du måste göra något så betyder ju det att du inte kan påverka. Beslutet huruvida det här ska göras eller inte är redan fattat. Din frihet och ditt självbestämmande har begränsats. Det spelar ingen roll om du vill göra det eller inte, det spelar inte ens roll om det ger dig något värde eller ej, om du känner att du måste göra det upplever du att du inte har något val.

Att uppleva att man inte har något val är en väldigt effektiv lust- och motivationsdödare. Väldigt få måsten är lustfyllda att göra och när någonting som tidigare varit roligt omvandlas till ett "måste" är risken stor att glädjen att göra det försvinner.

Måsten kan också paralysera oss. Jag har tidigare, i avsnitt 18, pratat om beslutsparalys, hur för många valmöjligheter kan öka vår tendens att inte välja alls. Att vi blir så rädda för att välja fel så att vi avstår, trots att valet att inte välja ibland är det sämsta. Men vi blir paralyserade.

Det här är inte samma mekanismer som kommer i spel utan snarare är det kraften i ordet, det värde vi ger ordet måste. Det jag sa nyss om omedveten lydnad gentemot regler och auktoriteter.

Förväntningar och oskrivna regler

Låt säga att jag inte trivs med mitt jobb eller min arbetssituation. Men jag har ju räkningar att betala. Så alltså måste jag jobba. Alla andra jobbar ju. Det är en regel. Den kanske är oskriven men den är stark.

Och kanske är jag i en ålder och har en viss utbildning eller position så att jag känner att jag måste ha en viss typ av jobb. Här handlar det bland annat om samhällets förväntningar.

Så därför går jag till det här jobbet där jag vantrivs. Dag efter dag, månad efter månad, år efter år. Jag gör det inte för att jag vill och om någon ställde frågan till mig rakt ut om jag ville ha ett annat jobb så skulle jag nog ha svarat ja. Men jag gör ingenting åt min situation. För om ingen ställer frågan når, underligt nog, inte min tanke så långt. Jag måste ju jobba, jag har inget val. Så jag jobbar. Jag gör det jag uppfattar att jag måste.

Nu tog jag ett extremfall för att bevisa min poäng. Och om man tar ett djupt andetag och tittar på den här situationen utifrån så är det lätt att se att det finns alternativ.

Byta jobb är väl det som ligger närmast till hands. Jag måste inte vara kvar på ett jobb jag inte tycker om. Jag kan i alla fall försöka att göra någonting åt det. Men när man själv är mitt i det, när man redan kanske för många år sedan, har slagit fast att det här är ett måste, då finns inte perspektivet, då bryr jag mig inte ens om att hitta några lösningar även om de för en utomstående verkar helt självklara och även om dom befinner sig precis framför näsan på mig.

Påminner om inlärd hjälplöshet

Det här beteendet tangerar någonting som kallas för inlärd hjälplöshet. Begreppet myntades på 60-talet av Martin Seligman, som är en amerikansk psykolog. Seligman är för övrigt också den som anses vara fadern bakom positiv psykologi, men det var mycket senare, på 90-talet.

I sin forskning om inlärd hjälplöshet upptäckte Seligman att man kan lära någon att sluta försöka förbättra sin situation.

Det gjordes ganska så ruskiga experiment på det här, ett av de mest kända kallas för "gädd-syndromet". "Pike syndrome" på engelska. Och experimentet gick i stort ut på att man hade en gädda i ett akvarium med småfisk. Men småfisken var avskärmad från gäddan med en osynlig glasskiva så när gäddan blev hungrig och försökte fånga fisken så slog han gång på gång i glasskivan.

När gäddan till slut gav upp så tog man bort glasskivan. Men gäddan hade nu lärt sig att det var meningslöst att ens försöka, så trots att fiskarna simmade runt gäddan, precis vid dess mun så brydde sig inte gäddan. Och till slut svalt han ihjäl i ett akvarium fullt med mat.

Det finns andra experiment också, Seligman testade bland annat sin teori på hundar som han gav elchocker men om du är blödig som jag så rekommenderar jag inte att du googlar och läser mer om det.

Ordet "måste" kan här fungera som glasskivan i akvariet. Jag har skapat en sanning, till exempel att jag måste vara kvar på mitt jobb, så det är ingen idé att ens försöka förändra det, trots att det simmar omkring småfisk precis överallt.

Du måste ingenting

Men. I själva verket så måste du ingenting. Det finns inga måsten. Det är bara ett begrepp vi har konstruerat och första gången du hör att det inte finns några måsten (nästan, är väl bäst att tillägga så jag har ryggen fri) så låter det helt knäppt, jag är medveten om det men det är så det förhåller sig.

Du måste inte göra någonting eftersom du är en fri människa, med fri vilja och du har rätt att bestämma över dig själv och över ditt eget liv. Du måste inte jobba, du måste inte klippa gräset eller hälsa på din gamla mamma. Du måste inte städa, tvätta och diska. Du måste inte ens hämta barnen på dagis eller ge dom mat.

Dock så får alla dina handlingar och många av dina icke-handlingar konsekvenser. Så i många fall så kommer handlingarna att bli de samma som förut men det är inte samma sak som att du måste göra dem.

Och genom att acceptera det, att det inte finns några måsten, att du alltid har makten, så skapas utrymme för utveckling och förändring. Nu gör vi plötsligt aktiva val, och vi kan börja titta på de här konsekvenserna och se om de är värda att ta.

Möjligen kommer du att upptäcka, speciellt om du upplever att du har en massa måsten i ditt liv, att konsekvenserna av att skippa något av dem är små, att de knappt finns, att det du trodde var ett måste i själva verket är någonting du med enkelhet kan välja bort.

Eller att tiden, eller den mentala energi, du frigör när du gör dig av med ett måste är värt så mycket att du är redo att ta konsekvenserna.

Vad händer om du börjar säga nej?

Och vad skulle hända om du till exempel gjorde dig av med alla yttre måsten? Åtaganden som har smugit sig in pö-om-pö. Varje enskild sak kanske inte är så betungande och det kan kännas lite taskigt att säga till någon att du från och med nu inte kan lägga en timma varannan vecka på den personen eller den aktiviteten men om du har flera sådana saker som tar din tid och energi, det spelar ingen roll om det är hemma eller på jobbet, så kostar det på.

Då kan det vara rimligt att nollställa, att göra sig av med allt. Valet att göra det är ditt och du har rätt att göra det. Ingen annan har rätt att bestämma över din tid och din energi.

Ingen träning krävs

Mycket av det jag har pratat om i tidigare avsnitt har jag sagt att du behöver träna upp för att kunna få nytta av. Till och med tidigare i det här avsnittet så sa jag det. Om du vill förändra din inställning till att i högre grad kunna se svårigheter eller problem som utmaningar, så behöver du sannolikt träna på inställning och attityd.

Du kan inte bara trycka på en knapp och sedan förändras. Och du kan inte börja känna så på beställning.

Men det jag har pratat om här och nu behöver du inte träna på för att kunna använda. Du kan bara acceptera att det förhåller sig på det sättet. Acceptera att du, i varje situation har ett val, om du ska agera och hur du ska agera, och att det valet kommer att få konsekvenser. Men bara för att det är möjligt att acceptera betyder inte att det är lätt. Tvärtom så kan det vara mycket svårt.

Kanske kommer du ihåg hur jag i ett tidigare avsnitt pratade om ansvar och skuld. Hur ansvar är svårt att ta eftersom den som tar ansvar lätt får skulden om något går fel. Och skuld är någonting vi verkligen, verkligen inte vill ha.

Och nu är vi där igen. Ansvar. Och när vi tänker på ansvar så tänker vi instinktivt på skuld så när vi hör att vi inte måste någonting, att det är vi själva som väljer, så ryggar vi tillbaka och letar argument till varför det inte alls är så.

Vi kanske till och med blir lite förnärmade. Jag kanske inte vill att det ska förhålla sig på det här sättet. Det känns skrämmande. Jag kanske till och med väljer att bara säga nej, jag köper det inte. Jag har visst en massa måsten. Och det är okej, jag har ju rätt att tycka vad jag vill.

Men bara för att jag tycker det, för att jag vill att det ska vara på det ena eller andra sättet, så betyder det att det faktiskt är så.

Och det finns ingen värdering i det, det är bara så det är.

Möjligheter uppstår

När du och jag accepterar det, kommer vi att bli friare människor. Glasskivan försvinner och till skillnad från gäddan så kan vi agera på den nya informationen.

Om vi tar personen som vantrivs med sitt jobb, till exempel. Om vi accepterar att den här personen väljer att ha det här jobbet och inget annat och att det faktiskt finns andra valmöjligheter, han måste inte gå till jobbet, så är det bara att börja spåna. Söka andra jobb, som jag tog upp förut, är ett alternativ. Eller prata med sin arbetsgivare. Men det finns förstås andra vägar att ta.

Varför känner han att han måste ha just det här jobbet? För att lönen täcker alla omkostnader kanske. Vad händer då om vi drar ner på kostnaderna. Slutar köpa vissa saker. Kanske slutar göra vissa saker. Då finns det plötsligt en massa fler jobb att söka eftersom lönen som krävs nu är mycket lägre.

Lägre omkostnader kanske också betyder att han kan gå ner i tid. Hur mycket är en extra ledig dag per vecka värd? Är han beredd att betala det priset? Det kanske till och med handlar om prestige. Är han beredd att ta konsekvenserna. Kanske, kanske inte men han har i alla fall gjort ett aktivt val. Han har tagit kontroll över sitt liv igen. Och det skapar både motivation, glädje och ökad livskvalitet.

Att fatta beslut är svårt

Men, och det här är viktigt, det här betyder inte att det i alla lägen finns ett rätt beslut och ett fel beslut. Eller ett bra beslut och ett dåligt beslut. När du ser på din situation kanske du bara hittar tre olika alternativ och du tycker att alla tre är dåliga. Så bara för att man accepterar att det inte finns några måsten så ordnar sig inte allt automatiskt. m

Och det betyder ju inte heller att man slutar göra tråkiga saker, att man slutar känna att livet i vissa lägen suger eller att man aldrig känner sig instängd eller hopplös. Samma sak med plikt. Man kan kalla det vad man vill men vissa saker kommer du förstås fortsätta att uppleva som måsten, teori är en sak och praktik är en helt annan.  

Och det behöver inte ens betyda en massa förändringar. Men det kan göra det.

Och jag menar inte, också viktigt, att du nu får en ursäkt att bli mer egoistisk och bara bry dig om dina egna behov.

Övning: Lista dina måsten

Om du vill kan du, när du har lyssnat klart, göra en enkel övning och till den behöver du bara papper och penna.

  1. Börja med att lista dina måsten. Så många du kan komma på. Beskriv sedan varje måste, och förklara hur det är ett måste. Vem har bestämt det?
  2. När du har gjort det så skriver du ner vad som skulle hända om du slutade göra det. Och när du har gjort det så frågar du dig själv om det är värt den konsekvensen.
  3. Till sist, om du har tid och ork, så kan du börja spåna på alternativa lösningar. Kan du förbättra situationen på något sätt? Finns det möjlighet att göra någonting annorlunda?

Vad jag är ute efter här, som du säkert förstår, är att du tittar på det du inte är nöjd med i ditt liv, det som du tycker kostar onödig stress och energi, och funderar på om det finns något annat sätt att göra det. Och det är möjligt att du i det arbetet kommer på andra och bättre frågor än dem jag ställde. Kör då på dem.

Jag hoppas som alltid att jag har lyckats väcka några tankar hos dig. Kanske kan det här avsnittet få dig att börja titta närmare på några av dina måsten. Saker som är så självklara för dig att du varken tänker på dem eller ifrågasätter dem, saker som du ser som sanningar precis som gäddan såg det som en sanning att han inte kunde fånga småfiskarna.

Du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar ingenting. Om du går in på min hemsida, www.monkeymindset.se, och signar upp dig för mitt nyhetsbrev så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter mental träning. Ljudbanden heter "slappna av, gå djupare, självkänsla och målbilder.

Jag tar gärna emot feedback, frågor och förslag på ämnen. du kan nå mig på daniel<at>monkeymindset.se. och om du gillar podden så får du gärna lämna en recension på iTunes, det hjälper att sprida den. Stort tack till er som redan gjort det, jag uppskattar det verkligen.

Det var allt för den här gången, tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.

Konkreta strategier för mer lugn, bättre fokus och stabilare vanor

Varje vecka skickar jag ut en gratis artikel till över 10 000 personer med enkla och användbara tips om mindset, fokus, vanor och rutiner. Prenumerera du också.

Ingen spam, inga konstigheter. Att prenumerera kostar inget och du kan avprenumerera när som helst.