95. Fem tips till dig som aldrig håller ditt nyårslöfte