003 – Så kan du jobba med dina begränsande sanningar

 

REKLAM:

Kajabi är en allt-i-ett plattform för coacher och småföretagare. Där finns allt du behöver för din verksamhet och lite till. På Kajabi kan du bland annat ha din hemsida, din maillista, din podcast och ditt nyhetsbrev. Du kan också skapa, marknadsföra och sälja dina kurser och program. Läs mer här.


 

I den här artikeln ska jag visa en modell för hur du kan jobba med att förändra ditt sätt att tänka.

Så att ditt sinne hjälper dig, snarare än stjälper dig, när det handlar om att agera som du vill och att må bra.

Lite förenklat så har vi två sorters medvetande. Vårt vanliga medvetande - våra tankar som vi i någon mån kan styra - och så har vi vårt undermedvetna.

I vårt undermedvetna bor våra sanningar.

När tankarna i vårt vanliga medvetande krockar med våra undermedvetna sanningar vinner det undermedvetna.

Om du vill förändra dina sanningar behöver du jobba med ditt undermedvetna.


Du kan göra det genom att utnyttja en mänsklig "svaghet" som drabbar oss alla:

Konfirmeringsbias

Konfirmeringsbias är vår tendens att leta efter bevis på att världen ser ut på det sätt som vi redan har bestämt.

 • Om du röstar på ett visst parti, tenderar du att förstärka de positiva sakerna med det partiet och förringa, ignorera eller hitta ursäkter för sådant som kan tolkas som negativt.
 • Om du har en person som du bestämt dig för att inte tycka om, ser du hennes irriterande beteenden som en bekräftelse på att du har rätt medan hennes goda sidor ses som undantag eller falskhet.
 • Om du lider av dålig självkänsla tolkar du kritik som bekräftelse på att du inte duger medan den beröm du får snabbt förklaras bort.

Ja, du fattar.

Så använder du konfirmeringsbias till din fördel 

Den här modellen kan användas för att förstå hur vårt undermedvetna programmeras, hur våra sanningar om oss själva och världen skapas:

Sanningen skapas

 1. Input - Någonting händer som skapar en tanke.
  Det kan vara input utifrån - t.ex. nyheter, sociala medier, eller att någon säger något.
  Det kan också vara en tanke som startar i dig.

 2. Från tanken skapas en känsla
  "Jag är otillräcklig."

 3. Känslan blir till en hypotes - en liten sanning. Stämmer det här?
  "Jag känner mig otillräcklig för det här jobbet - Kan det vara så?"

 4. Bekräftelsefas. Sinnet börjar lägga märke till sådant som kan bekräfta att hypotesen stämmer. 

 5. Övertygelsefas. Ju mer bekräftelse du ser desto mer övertygad blir du - Det är så det är.

 6. Nu ser vi plötsligt bekräftelse på det vi redan vet överallt.
  Det som pekar i motsatt riktning, tolkar vi som fel eller undantag.

 7. Sanningen blir starkare och starkare.
  Vi ser vårt liv genom det här filtret.
  Det är inte längre bara en undran eller något vi kan påverka. Det är sanningen.
  Det är inte en egenskap jag kan träna upp, utan det är min identitet och jag agerar därefter.
  "Jag är hopplös med siffror, därför är det bättre att du lämnar den här arbetsuppgiften till någon annan".

Du kan ta kontroll över den här loopen. För att göra det behöver du bryta ditt normala tankemönster och fylla de olika stegen med sådant som är konstruktivt.

Så förändrar du en sanning -  så förändrar du ditt mindset

 1. Bestäm vilken sanning du vill förändra.
  Exempel på begränsande sanning: Jag duger inte.

 2. Skapa den sanningen du vill ha.
  Min nya sanning är: Jag är bra som jag är. Tycker om mig själv. Jag har massor av positiva egenskaper och jag är en bra människa. Jag behöver inte vara perfekt i allt utan precis som alla andra har jag fel och brister.

 3. Skapa en bild av hur du ser ut och agerar när du har den här nya sanningen.
  Detta blir din nya identitet.
  Exempel: När jag har en stark självkänsla och tycker om mig själv mer så:
  * Bryr jag mig inte så mycket om vad andra tycker.
  * Vågar jag stå för mina åsikter men jag behöver inte alltid framföra dem.
  * Behandlar jag alla med vänlighet och respekt, även om vi har olika uppfattningar i vissa frågor.
  * Känner jag inget behov av att försvara mig om jag har fel.
  * Behandlar jag mig själv som om jag vore min egna bästa vän.
  * Tar jag inte allt så allvarligt.
  * Gör jag mer av det som är viktigt för mig
  * Säger jag nej till sådant som tar mer energi än det ger. Oavsett vad andra säger.

  Skriv ner den här nya identiteten och påminn dig om den så ofta som möjligt. Varje morgon och varje kväll är ett förslag.

 4. Börja tolka verkligheten utifrån din nya identitet.
  Fråga dig själv: "Hur skulle min nya identitet hantera den här situationen?" 

  Det här kräver att du lämnar autopiloten och blir medveten om dina tankar, känslor och handlingar.

  Exempel:
  Ni diskuterar något på jobbet. I vanliga fall hade du varit med i diskussionen och försökt övertyga de som tyckte annorlunda än dig. Och blivit upprörd när det inte lyckades. Sett det som en förlust.
  När du bryter av ditt normala tankemönster inser du att det egentligen inte spelar någon roll vem som har rätt i den här frågan.
  Det säger ingenting om ditt värde som person eller din ställning i gruppen.
  Tidigare har du velat ha rätt för att få sista ordet. En inbillad egoboost.
  Nu lyssnar du bara utan att ge din egna åsikt.

 5. Hitta bekräftelser på att din hypotes är sann - SKRIV NER tecken på att du håller på att bli din nya identitet.

  Det här är det viktigaste steget.
  De flesta av oss letar automatiskt efter tecken på att det inte går som det ska (oavsett vad vi håller på med).
  Du behöver "programmera" din hjärna till att hitta positiva tecken. Ju fler positiva tecken desto mer sann kommer din nya identitet att bli.

  Du använder allas vår naturliga tendens till konfirmationsbias till din fördel.

  Skriv ner tio saker varje kväll som bekräftar din nya identitet. Tio är förstås bara ett exempel. Skriv ner så många du vill. Det är principen som är det viktiga.

  Det behöver inte vara stora saker och du kan till och med medvetet välja att tolka vissa händelser i din favör.

  Tänk vilka tecken du hade hittat om du hade en negativ sanning (ett ögonkast från någon som jag tolkar som att den personen tycker jag är inkompetent, eller två personer skrattar till och jag undrar genast om de skrattar åt mig) och gör exakt likadant fast positivt.


Den här modellen har hjälpt många av mina klienter. Testa den gärna.

Du behöver förstås ge den tid.

Vissa av dina nuvarande sanningar har du "programmerat" in i dig själv i många årtionden.

Sammanfattning tl;dr

 • Vårt undermedvetna styr mycket av vår syn på oss själva och livet.
 • När någonting är sant för vårt undermedvetna har det en tendens att ta till sig allt som bekräftar den sanningen och förkasta det som säger emot den sanningen.
 • Vill vi förändra vårt undermedvetna behöver vi hitta bekräftelser på den sanning vi vill att vårt undermedvetna ska ha.
 • Vi gör det genom att medvetet bryta tankemönster och medvetet leta efter bekräftelser på vår nya sanning (vår nya identitet).
 • Skriv ner din nya identitet och påminn dig själv om den regelbundet.
 • Skriv ner tecken på att din nya identitet håller på att bli sanning.

Tack för att du tog dig tiden att läsa. Vi hörs igen nästa vecka.

/ Daniel