006 - Så styrs du av din inre självbild


REKLAM:

Kajabi är en allt-i-ett plattform för coacher och småföretagare. Där finns allt du behöver för din verksamhet och lite till. På Kajabi kan du bland annat ha din hemsida, din maillista, din podcast och ditt nyhetsbrev. Du kan också skapa, marknadsföra och sälja dina kurser och program. Läs mer här.Maxwell Maltz var en framgångsrik amerikansk plastikkirurg som verkade i mitten av 1900-talet. 

Han lade märke till att vissa patienter upplevde ökad livskvalitet efter sina operationer, men inte alla.

Det som påverkade huruvida patientens liv blev bättre eller ej, var inte alltid det objektiva resultatet av kirurgin.

Det var patientens inre självbild.

Den som innan operationen såg sig själv som ful eller oattraktiv hade ofta samma bild efter operationen, trots att hennes utseende nu hade förändrats på det sätt som var målet.

Men hon kunde inte se det.

Det var inte ovanligt att dessa patienter kom tillbaka och ville ändra på någonting annat. 

Gång på gång på gång.

Maltz började förstå att hans patienter aldrig skulle kunna få ett yttre som de var nöjda med så länge deras inre självbild sa något annat.

Så han förändrade sitt sätt att jobba. Innan han tog itu med de "yttre ärren" så hjälpte han sina patienter att läka sina "inre ärr".

Kanske känner du igen dig, även om du inte har besökt en plastikkirurg. 

För visst är jag inte ensam om att tro eller hoppas att vissa problem ska lösas om jag bara köper en ny pryl? 

När jag egentligen vet att det är mitt eget beteende som behöver förändras. 

Jag letar lösningar utanför mig själv för att slippa hantera det jobbiga som det innebär att titta inåt.

1960, när Maxwell Maltz vara 61 år gammal, publicerades boken "Psycho-Cybernetics" (rekommenderas). Där samlade han sina erfarenheter och insikter om hur dominerande vår inre självbild är för vår lycka och vårt resultat.

I Psycho-Cybernetics skriver Maltz att den inre bild vi har av oss själva styr våra känslor, beteenden och handlingar och att varken viljestyrka eller kämpaglöd kan rå på det.

"Den man som har intalat sig själv att han är "förlorartypen" kommer förr eller senare hitta ett sätt att förlora, oavsett vilka goda intentioner han har eller vilka möjligheter som ramlar ner i hans knä"

Han förklarar att de flesta av oss är "hypnotiserade", antingen av information som vi har matats med och okritiskt accepterat som sanning, eller med information som vi matat oss själva med genom vårt självprat.

Du kan se det som att det skapats ett filter som du ser verkligheten genom.

Beroende på hur filtret ser ut, kommer du att ge olika händelser olika mening:

Till exempel:

Ditt filter säger att framgång i din karriär är ett nollsummespel. För att någon ska vinna behöver någon annan förlora.

Händelse: Du får kritik för en arbetsuppgift som inte blev bra.

Hur du tolkar händelsen: Nu har du halkat ner några snäpp i hierarkin. För att du ska ta dig upp igen behöver någon annan tryckas ner, allra helst den där personen som gav dig kritik.


Ett annat filter: 

Ditt filter säger att team vinner och förlorar tillsammans. Att ni är ett lag. För att laget ska fungera så bra som möjligt behöver ni våga säga till varandra när någonting inte är bra nog.

Händelse: Exakt samma som i förra exemplet.

Hur du tolkat händelsen: Det är inte kul att få negativ kritik men nu kan du i alla fall undvika att göra samma misstag nästa gång. Nu kommer lagets prestation bli bättre och det är bra. Du är inte heller rädd att ge feedback eller kritik tillbaka när det är befogat eftersom du vet att ni alla har teamets bästa i åtanke.


Ser du hur exakt samma situation kan ses genom olika filter?

Och hur det påverkar utfallet av händelsen?

För att komma ur hypnosen skriver Maltz att du behöver bli medveten om den och reflektera över dina beteenden:

"Vilken tolkning lägger jag i den här situationen som får mig att reagera så här?"

"Finns det någon tolkning som skulle vara mer konstruktiv?"

Det finns olika metoder för detta. 

Boken är på 300 sidor och jag gör den inte rättvisa i den här artikeln men Maltz förespråkar bland annat visualisering.

Att du går igenom en situation i din fantasi och sedan tänker dig hur du reagerar, tänker och känner när du reagerar som du vill.

Eller att du funderar igenom vem du vill vara, din ideala identitet, och sedan visualiserar hur den personen lever ditt liv. 

Vad är det som "din ideala identitet" gör annorlunda jämfört med hur du agerar nu?

Hur kan du börja agera mer i enlighet med "din ideala identitet"?

Som alltid kan du börja smått. 

Välja ut en del av ditt liv eller en situation som du kommer ihåg och fundera över den. Helst med papper och penna.

Och sedan ta det därifrån.

Lycka till och tack för att du har läst. 

/ Daniel

PS. Som du kanske vet har jag gjort ljudfiler som hjälper dig att visualisera.

Du hittar dem här.