008 - En femstegsmodell för bättre team

I den här artikeln ska jag visa en modell du kan använda för att skapa bättre team. Det kan vara på jobbet eller i fotbollslaget.

De flest av de här principerna går också, med lite justeringar, att använda på sig själv.

En av de bättre böckerna om ledarskap jag har läst heter "The Five Dysfunctions of a Team" och är skriven av Patrick Lencioni. 

På svenska är den översatt till "Fem felfunktioner i en grupp". Boken är drygt 15 år gammal men problemformuleringen är mycket aktuell.

Enligt Lencioni finns det fem skäl till varför en grupp inte fungerar:

1. Absence of trust - Brist på tillit

2. Fear of conflict - Rädsla för konflikter

3. Lack of commitment - Ovilja till förpliktelse 

4. Avoidance of accountability - Undvikande av ansvar

5. Inattention to results - Ej tillräckligt fokus på resultatet

Brist på tillit

När vi undanhåller våra rädslor, svagheter, misstag och misslyckanden från varandra så skadar det gruppen.

Det blir en tävling mellan gruppmedlemmarna där man jagar personlig status och vaktar sitt eget. I stället för att till 100 procent jobba för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. 

Rädsla för konflikter

De flesta av oss tycker att det är obekvämt med konflikter. Vi ser dem automatiskt som negativa och många undviker dem till varje pris. Hellre tyst än att komma i konflikt.

Det finns till och med ledare som ser konflikter i en grupp som ett misslyckande och försöker att tysta ner dem.

Om syftet är gott är konflikter hälsosamma. De rensar luften och visar var det finns meningsskiljaktigheter. 

Konflikter försvinner inte för att vi ignorerar dem. 

När vi tar tag i dem, på ett respektfullt sätt, tar de oss framåt. Vi utmanar varandra för att hitta det bästa svaret för gruppens bästa.

Ovilja till förpliktelse

Att förpliktiga sig är att jobba åt det håll gruppen har kommit överens om. Oavsett om du håller med eller ej.

I en grupp är det ofta någon som kliver ut från ett möte med inställningen att det som just beslutats inte gäller henne. Att hon ska jobba på det sätt, och arbeta med de uppgifter, hon själv tycker är bäst. Det skapar en dysfunktionell grupp som inte fungerar så bra den skulle kunna.

Undvikande av ansvar

Den som inte vill ta ansvar hittar aldrig ursäkter.

"Jag vet att vi kom överens om det här, men det har faktiskt varit otroligt mycket annat den här veckan som jag inte kunde strunta i".

"Jag vet att jag sa att jag skulle göra det här men jag tyckte att det här andra var viktigare".

Vi kan inte alltid påverka resultatet av det vi gör men vi kan påverka att vi gör det vi har kommit överens om så bra vi kan.

Den som inte gör det, och flyr ansvaret, är svår att förlita sig på. Den riskerar att sabotera för gruppen som helhet.

Ej tillräckligt fokus på resultatet

Det resultat som betyder något är det resultat som gruppen i förväg har kommit överens om. Oftast en eller ett par siffror.

Ett väl fungerande team kräver att alla fokuserar på samma siffror. 

Det kan vara otroligt svårt att göra i praktiken. Vanliga fällor är:

  • Man håller på sitt. Trots att någon annan behöver resurser mer än oss vill jag inte att vi ska bli av med resurser.
  • Vi blir distraherade av en annan siffra som ser bra ut och lurar oss själva att den siffran nog ändå är den som räknas.
  • Vi ignorerar siffran eftersom vi för varje dag som går bara kommer längre och längre ifrån den. Vi hoppas att det kommer att ordna sig ändå på något sätt.

Varje del i modellen behöver vara på plats för att få ett bra fungerande team.

Sammanfattning

  • Gruppen är viktigare än individen.
  • Alla behöver jobba åt samma håll.
  • Medlemmarna i ett team behöver kunna lita på varandra. De behöver kunna dela med sig av svårigheter och misstag utan att känna att det kommer att hållas emot dem och de behöver vara säkra på att andra teammedlemmar gör detsamma.
  • Det är ok att inte hålla med varandra. Vi strävar efter bästa möjliga resultat för gruppen vilket betyder att frågor behöver ställas och vi behöver utmana varandra.
  • När vi beslutat vad som ska göras behöver alla acceptera det och jobba för det, även om man är av en annan uppfattning.
  • Vi behöver kunna ta kritik när vi inte har gjort det vi kom överens om och vi behöver kunna säga till våra kollegor om samma sak.
  • Vi mäter det vi kom överens om från början. Det är det som definierar framgång för gruppen. Vi vet hela tiden om hur vi ligger till i förhållande till målet vi har satt.

Tack för att du har läst.

Jag önskar dig ett bra veckoslut.

/ Daniel