102. Digital detox – så får du mer tid till det som är viktigt

 

Välkommen till Monkey mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare.

I det här avsnittet till så kommer jag att prata om en aspekt av den digitala världen som många av oss lever i idag. Vad den gör med oss och hur den påverkar oss. En del av det jag kommer prata om har jag tagit upp tidigare men det sägs ju att upprepning är kunskapens moder så jag hoppas att du ursäktar det.

Lite här och där ser jag tecken på att fler och fler börjar ifrågasätta hur sunda våra digitala liv egentligen är. Fördelarna med att alltid vara tillgänglig, alltid vara uppkopplad, alltid ha koll, och alltid ha en uppdaterad status finns ju självklart där. Och de här fördelarna ska inte förringas. 

Men det finns också nackdelar. De är dock inte lika omedelbara och de är inte lika lätta att sätta fingret på. 

Vi skapar vår egen verklighet

Jag tänkte resonera lite om filterbubblor. Vad det är och varför det kan vara problematiskt. Och hur du kan hantera de här problemen.

Hjärnan är som jag har pratat om tidigare, är väldigt formbar. Det kallas för att den är plastisk. Våra tankar och våra beteenden formar hur vår hjärna fungerar. 

Vill man vara drastisk så kan man säga att det vi gör, det vi tänker och de intryck vi utsätts för skapar vår verklighet. Eller kan åtminstone skapa vår verklighet.

Så om du matas med en viss världsbild. Från dina föräldrar, från media, från dina arbetskompisar så blir det här lätt din världsbild och då tenderar vi också att omedvetet ta till oss sådant som bekräftar den här världsbilden och förkasta sådant som skulle krocka med den världsbilden.

Så den här världsbilden du har, som i själva verket är skapad av dig, och som ser verkligheten genom en liten lins som är riktad på ett visst sätt i en viss vinkel, blir din verklighet. Det blir det som du definierar som verkligheten. Din sanning.

Någon annan, låt oss låtsas att det är din granne, matas med en annan världsbild. Han eller hon hade föräldrar med en annan politisk inriktning än dina, han eller hon läser andra tidningar. Han eller hon diskuterar kanske samma frågor som du med sina kompisar men deras diskussioner börjar från en annan utgångspunkt.

Så du och din granne bor i samma hus, jobbar och verkar i samma stad men har helt olika syn på hur verkligheten ser ut.

Söker "bara" sånt som bekräftar bilden

På internet, och det här har du säkert hört till leda, så förstärks ju det här fenomenet och där, om du inte vill, så behöver du aldrig ens träffa någon med en annan världsbild. Du behöver inte låta någon annan ifrågasätta din världsbild.

I den fysiska verkligheten är chansen stor att om du har ett socialt liv så kommer du med jämna mellanrum träffar på någon med annorlunda världsbild. Ni kanske inte pratar om det men du vet att han eller hon är, låt oss säga moderat (för att ta ett snällt och ofarligt exempel), och när du sedan kommer tillbaka till din sfär så kanske du tänker eller säger till någon att Maja är moderat, men hon är faktiskt jättetrevlig när man lär känna henne. Du känner Maja. Hon är precis som du. hon har bara andra åsikter.

På nätet behöver du aldrig träffa eller lära känna Maja. Nu kan du istället ge henne åsikter och värderingar som hon inte har men som hon med din logik, med din världsbild som sanning, måste ha. 

Och allt Maja säger eller skriver som bekräftar din bild av henne tar du tillvara på och allt hon skriver som inte bekräftar din världsbild, vrider du på, omformulerar, så att det kläms in i den mall du vet är sanningen.

Majas världsbild är naturligtvis annorlunda än din. Och i hennes verklighet är hennes åsikter logiska och hennes värderingar goda. Medan dina inte är mycket värda. Precis som du vill hon gott. Precis om du vill hon samhällets och människors bästa. 

Det här kallas ju för filterbubblor och det handlar då inte primärt om att du och Maja har olika åsikter, det handlar om att ni ser olika verkligheter. Och för att kunna ha Majas åsikter i din verklighet behöver man vara känslokall, egoistisk och ond och för att kunna ha dina värderingar i Majas verklighet, och nu låtsas jag då att Maja är höger och du är vänster, och att ni lever i era filterbubblor, så behöver man antingen vara korkad eller en hycklare. Eller bäggedera.

Och det här sker ju förstås inte bara på nätet utan det händer i den fysiska verkligheten också men på nätet så förstärks det lätt.

Och nu ska jag vara lite konspiratorisk. Många som pratar om filterbubblor och faran med filterbubblor, jag tänker framför allt på traditionell media och till viss del politiker, befinner sig själva i filterbubblor. 

Och med det menar jag att de blandar ihop sin version av verkligheten med den objektiva verkligheten och att de tenderar att rapportera och prata om sådant som bekräftar sin bild och inte i samma utsträckning lyfta fram sådant som går emot den bilden. 

Och så har det nog alltid varit. Mediernas problem idag kanske inte så mycket består i att det finns filterbubblor som att en allt större andel av befolkningen flyttar ut från deras filterbubbla och in i andra.

En självmatande loop

Varför är då detta ens ett problem? Och hur kan vi hantera det? 

I ett samhälleligt perspektiv är det här ett problem för att det är mer eller mindre omöjligt att hitta lösningar på viktiga frågor när situationen ser ut så här. Hur ska vi kunna hitta en lösning på något om vi inte ens kan enas om grundförutsättningarna. Och de lösningar som ändå jobbas fram, jobbas ofta fram av den ena parten på den andra partens bekostnad och så fort det blir maktskifte så ska det ändras igen.

Och i det korta perspektivet, för de enskilda personerna, de som driver agendorna, finns det väldigt lite att vinna på att försöka förstå den andre partens perspektiv, den andre partens verklighet. 

För det som krävs då är ju en försonande ton, en genuin nyfikenhet, en villighet att ta till sig det en så kallad motståndare säger och tycker. En vilja att förstå helt enkelt.

Och det ger inga pluspoäng i den egna bubblan. Då hotas din position. 

Och medierna, såväl traditionella, alternativa som sociala, rapporterar mycket hellre om en stor konflikt i en skitfråga än om ett sansat och konstruktivt samtal om något stort och viktigt. 

Och vi läser också mycket hellre om konflikten. Så det är dom artiklarna det klickas på.

På ett större plan är den här loopen som matar sig själv otroligt svår att bryta. 

Men på ett personligt plan, i ditt och mitt liv, så går det faktiskt. Svaret är att du loggar ut. Slutar följa nyheterna. Kanske tar en paus från sociala medier. En vecka eller två.

Vad du kommer att märka är att allt det där som känns så viktigt, eftersom tonläget är så högt, inte betyder någonting i ditt liv.   

Och att den energi du idag lägger på sådant som du inte kan påverka, vilket kanske är mycket mer än du tror, istället kan läggas på sådant som du har makt att förändra. 

Jag vill inte överdriva effekterna av en nyhetsfasta eller en sociala mediefasta men min erfarenhet är att det definitivt kan vara värt att testa. Om inte annat för att bara se om du kan. Eller om du har ett beroende.

Och du behöver inte oroa dig för att missa något, händer det någonting stort kommer du att få reda på det, var så säker.

Utmaning: testa två veckors detox

Så min utmaning till dig är följande: De närmsta två veckorna håller du dig borta från sociala medier, från nyheter och från Internet i stort, i största möjliga mån. Kanske känner du ett behov av att meddela folk. gör då det. Skriv att du har mediefasta i två veckor och att folk kan nå dig på sms eller mail.

Själv kommer jag att kolla text-tv, jag kommer att kolla på längdskidorna i OS och eftersom vi ska flytta till sommaren kommer jag också att fortsätta letandet efter nytt boende men annars stänger jag av mig själv från nyheter och surfande på fritiden.

Vad roligt det skulle vara om vi om två tre veckor skulle börja få in rapporter via mail eller till Facebookgruppen om hur det var att testa det här. Oavsett om du klarade det eller inte, oavsett om du upplevde det som positivt, negativt eller neutralt.

Det känns roligt att vara igång med poddandet igen. Hoppas att jag väckte några nya tankar hos dig. 

Tusen tack för att du har lyssnat. Om du vill hörs vi igen om en vecka.