103. Tre tips till dig som vill kunna jobba mer fokuserat

 

Välkommen till Monkey mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Förra veckans podd blev inställd på grund av influensa men nu är vi tillbaka igen.

Det här avsnittet kommer att handla om djupt arbete. Jag har pratat om djupt arbete i några tidigare poddar och mitt intryck är att intresset för det här är väldigt stort. Att ni är många som. känner att ni vill ha mer av djupt arbete i era liv. att det nog skulle göra er jobbsituation bättre.

Så gå gärna tillbaka och lyssna på podd 49 som handlar om djupt arbete. Jag pratar också om de här principerna i poddarna 78 och 79 och säkert några fler.

I det här avsnittet så kommer jag specifikt att prata om en handfull saker som jag har märkt gör skillnad för den som vill skifta till att börja arbeta mer djupt.

Djupt arbete – jobba ostört och utan distraktioner

Och låt mig då börja med att definiera vad jag menar med termen djupt arbete.

Ursprungligen kommer begreppet från Cal Newport, som har skrivit två böcker där djupt arbete tas upp. Den första heter So Good They Cant Ignore You och den andra heter kort och gott Deep work.

Djupt arbete, såsom Newport definierar det handlar om att du som har arbetsuppgifter som är svåra, alltså som kräver tänkande eller någon annan typ av yrkesskicklighet, alltså i stort sett alla jobb idag, kan tjäna mycket på att skapa en miljö, där du ges utrymme att tänka och jobba koncentrerat och ostört under längre sammanhängande perioder.

Och då menar han både ostört från andra och ostört från sådant som tenderar att distrahera dig, alltså mail, notifikationer, internet, mobilen, sociala medier och så vidare.

Du ska alltså kunna fokusera på en enda sak utan att bli störd.

Fördelar  

Vinsterna med det här sättet att jobba är många.

  • Ökad produktivitet: För det första så får du mer gjort när du gör en sak i taget.
  • Högre kvalitet: För det andra blir kvaliteten på det du gör högre när du kan lägga all din uppmärksamhet och all din kompetens och skicklighet på någonting.
  • Ökat välbefinnande: För det tredje så skapar ett sådant här sätt att jobba en större tillfredsställelse inom dig. Ju större andel av ditt liv du spenderar i djup koncentration, desto bättre upplever du att ditt liv är. Det finns mycket forskning som stödjer det.

    Och ju mer splittrad du är, ju mer du får hoppa från tuva till tuva och aldrig göra klart någonting, desto större är risken att du upplever stress och otillfredsställelse.

Inre och yttre hinder

Patrik och jag har under en period nu verkligen försökt att införa block av djupt arbete i vår verksamhet, och även om man går minor gång på gång, så är det häpnadsväckande vilken skillnad jag upplever, både i produktivitet och i välbefinnande, de veckor som innehåller en stor andel djupt arbete.

Men, som du säkert intuitivt förstår, så är det här ganska svårt att få till. Till och med i ett så litet företag som vårt. Dels för att det hela tiden kommer upp saker. Mail, telefon, möten, små små störningsmoment som pockar på uppmärksamheten och det är oerhört lätt att släppa in de här sakerna i nuet.

Kanske behöver jag bara kolla en sak i ett mail som jag har skickat eller tagit emot och så råkar jag öppna inkorgen och då är det omöjligt att inte börja kolla nya mail.

Så det sätt att jobba som är inarbetat, som vi gör av vana, som vi alltid har gjort utan att ens ifrågasätta det, det är svårt att vänja sig av med.

Men min erfarenhet är att den delen är den överlägset enklaste. Genom att optimera sin miljö för djupt arbete, alltså stänga av notifikationer, stänga av internet om det behövs, planera i förväg, se till att eventuellt referensmaterial finns tillgängligt och så vidare, så är den yttre delen av djupt arbete inte alls omöjlig att införa. Och jag är övertygad om att det är möjligt att införa på större företag också, avdelning för avdelning.

Nej det som är svårt, och som kräver tanke, vilja, tålamod och åtminstone på kort sikt, ganska så stora uppoffringar, är att ta sig över alla inre hinder.

För även om jag sätter mig i ett tyst och stängt rum, utan mobil och utan internet, är det inte säkert att det blir gjort något djupt arbete. Åtminstone inte under så lång tid som jag vill. Jag blir distraherad ändå, trots att de yttre distraktionerna är borta.

Tips för att komma igång

Och det är just den delen jag tänkte prata om idag och ge några tips om. Alltså vad du kan göra för att underlätta för dig själv att införa djupt arbete i ditt liv. 

För det är en annan sak jag vill ta upp. Det behöver inte bara handla om jobbet. Utan det här tillståndet av djup koncentration på en sak i taget som är så tillfredsställande kan förstås ske hemma också.

1. Ta kontroll över din uppmärksamhet

Mitt första råd handlar om att vara uppmärksam på din uppmärksamhet. Vårt mål bör vara, tycker jag, att ha kontroll över vår egen uppmärksamhet. Alltså att vi själva har förmågan att bestämma var vi vill lägga vår uppmärksamhet och hur länge. 

Har du det idag? Då menar jag inte bara att du ska kunna lägga din uppmärksamhet på det du vill, utan framför allt att du ska ha förmågan att lägga din uppmärksamhet där den behöver vara. Ibland behöver den vara i läxböckerna trots att du inte vill det, trots att det finns tio roligare saker att göra just nu. Kan du då ge läxböckerna din fulla uppmärksamhet?

Jag, om jag ska vara ärlig, kan det inte. Åtminstone inte alls på den nivå jag vill.

Och ibland så vill vi inte ens ge någonting vår uppmärksamhet men vi kan inte stå emot. Vi kan inte stå emot att öppna mailen eller Instagram. Trots att vi vet att vi borde.

Min erfarenhet är att det finns ett väldigt tydligt samband mellan hur många yttre intryck jag utsätter mig för och hur lite kontroll jag har över min egen uppmärksamhet.

Vår gärna törstar efter intryck, helst ska de vara snabba och omväxlande och inte kräva något större jobb för att kunna smältas.

Jag tror att det var Seth Godin som sa att "Twitter is Crack för the brain", alltså otroligt beroendeframkallande och nästan omöjligt att motstå när man väl fått smak för det.

Om varje Tweet eller varje kommentar räknas som ett yttre intryck är det otroligt svårt att gå från det, intryck, intryck , intryck till inga yttre intryck alls.

Det är väldigt obekvämt. Hjärnan skriker efter stimulans. 

Så om du känner igen dig, om du märker att du inte har kontroll över var din uppmärksamhet hamnar så vet jag inget annat sätt än att börja dra ner på intryck utifrån. 

Du kan alltså skapa bättre förutsättningar för djupt arbete genom hur du agerar även när du inte arbetar djupt.

2. Se det som en livsstilsförändring

Och med tanke på det så är mitt tips nummer två att se det här som en ny typ av livsstil. 

Om du vill bli mer hälsosam så handlar det ju oftast om att du ser på ditt liv som en helhet. Du räknar inte med att kunna fortsätta röka och äta pizza varje dag bara för att du lägger in några träningspass. nej, du strävar efter att kunna börja leva mer hälsosamt överlag. Även utanför träningslokalen.

Och jag tycker att man kan se det här med djupt arbete på samma sätt. Det blir mycket mycket svårare att uppleva fördelarna med djupt arbete om du lägger två timmar om dagen på CandyCrush.

Ett sätt att göra det här, som för mig har gjort stor skillnad är att dra ner på det digitala och istället börja läsa böcker.

Om det digitala är snabbt och fragmenterat, många olika intryck, så är en roman långsam och sammanhängande. Du tränar hjärnan att jobba på det sätt den jobbar under Deep work.

Jag har funderat på om jag ska säga det här men jag tänkte dela med mig av en egen erfarenhet vad gäller det här. Och jag vill vara tydlig med att jag inte har läst om det någonstans, alltså jag har inte hittat några belägg för att det är så, så det är bara en anekdot från mig och det kan så klart också vara så att jag tycker mig se ett mönster som egentligen inte finns. 

Men för mig är det tydligt.

Så här upplever i alla fall jag att det förhåller sig: När jag drar ner på internetsurf, Youtube och annat och istället spenderar min fritid, eller den fritid jag normalt lägger på skärmar, till att läsa böcker, så sover jag färre timmar samtidigt som jag känner mig mycket mer utvilad.

Jag lämnar den meningen där. Min kropp och mitt sinne kräver mindre sömn och jag blir samtidigt mer utvilad. Bara genom att byta skärmtid mot böcker. Testa gärna själv och se vad som händer. Och du får gärna rapporter hur du upplever det till mig. Om det är samma för dig eller om det här är någonting som jag bara har fått för mig.

3. Sätt ett schema som passar dig

Mitt tredje och sista råd för den här gången är att spendera lite tid på att ta reda på, genom att testa olika alternativ, hur schemat ska se ut för att du ska kunna fungera som bäst.

Vilken tidpunkt passar det bäst för dig att arbeta djupt? Hur länge? Hur ofta? 

De flesta som börjar med djupt arbete gör det direkt på morgonen. Innan man öppnar mailen och får en massa andra saker i knät. Då tror jag att de flesta känner att de har sin kreativa topp och det är störst chans att man är utvilad.

Patrik och försöker att lägga våra förmiddagar på djupt arbete. Sedan spenderar vi eftermiddarna med annat, som att göra admin eller svara på mail till exempel.

Det är möjligt att du kommer att uppleva att du blir trött på ett annat sätt av djupt arbete än vad du blir av "vanligt arbete". För mig har det hänt fler gånger än en att jag varit taggad för en ny vecka, sedan ägnat hela måndagen åt djupt arbete för att sedan behöva en eller två dagar till att återhämta mig. 

Då försvinner ju hela poängen med djupt arbete. Så det är viktigt att förstå att du nog inte kommer att kunna ägna hela dina arbetsdagar åt djupt arbete, eller åtminstone att det kommer att kräva ganska mycket av dig. Så jag upplever att det är viktigare att vara noggrann med att ta regelbundna raster och att ta de rasterna på rätt sätt när man jobbar så här än vad det är annars. 

Sammanfattning

Så för att sammanfatta. Djupt arbete är ett sätt att jobba. Där du fokuserar på det du gör och där du arbetar under relativt lång tid ostört med en och samma uppgift. Djupt arbete är bra för att du får mer gjort, kvaliteten på det du gör blir högre och du kommer också att uppleva en större tillfredsställelse i ditt liv.

Men djupt arbete är också svårt att införa, dels på grund av det praktiska men kanske framför allt på grund av oss själva. Många av oss är inte vana med det här sättet att jobba och det krävs en hel del för att vänja sig.

Mina råd för att skapa förutsättningar för det här är att 

1. Var uppmärksam på din uppmärksamhet. Har du kontroll över var din uppmärksamhet går? Om inte, se om du kan börja dra ner på yttre intryck, särskilt snabba yttre intryck, för att börja träna din hjärna att fungera på det sätt som gynnar djupt arbete.

2. Se det inte som något isolerat utan om du vill införa det här i ditt liv behöver du nog, eller du kommer att underlätta för dig själv om du, ser det som en hel livsstilsförändring. Det är någonting du gör bland annat för din mentala hälsa. Och det är någonting som präglar hela din dag, inte bara de få timmar du ägnar åt djupt arbete. Själv märker jag stor förändring när jag byter ut skärmtid mot böcker.

3. Sätt ett schema som passar dig. Det är lätt att vilja för mycket och till skillnad från till exempel mental träning med ljudfiler där jag aldrig hört någon som fått sämre effekt av mer träning så tror jag att för mycket djupt arbete, särskilt om det är av den sorten där det krävs mycket av dig, alltså att du tänker hårt, kan leda till att mindre blir gjort.

Så var noga med vila och återhämtning och anpassa dina tider efter vad som passar din situation bäst.

Jag kommer att prata mer om den här delen nästa avsnitt, då kommer jag gå in mer på sådant som kan vara bra att tänka på när du sitter och gör själva jobbet. Den här podden handlade ju mer om det som var runt omkring.

Tack för att du har lyssnat. vi hörs igen nästa vecka.