148. Den som förstår detta om sömn kan prestera 50 procent bättre

 

Välkommen till Monkey mindset, jag heter Daniel Sjöstedt

Bara häromdagen, släpptes en ny studie från MIT i USA som handlade om sömn. Den bekräftade en del av det vi redan vet och gjorde vissa saker lite tydligare, i alla fall för mig. Så jag tänkte dela med mig av den här idag.

Jeffrey Grossman, är professor på MIT och han ville kolla på hur motion påverkar akademisk prestation.

Han gav därför 100 ingenjörsstudenter som gick en viss kurs varsin Fitbit. och en Fibit är ju ett sådant här litet armband eller en klocka som mäter ens aktivitet under dagen. Antal steg, intensitet och så vidare.

Så lät han en fjärdedel av studenterna börja träna enligt ett fastslaget schema. Om jag har förstått det rätt så tränade de högintensiv aerobics av något slag. Efter en termin hade Grossman tillgång till komplett data från de 88 studenter som slutförde studien och han började att analysera.

Underligt nog fanns inget samband mellan hur mycket studenterna hade motionerat under terminen och hur bra de hade presterat i de sammanlagt 15 testen som de hade gjort i den här kursen som de läste.

Det här förvånade Grossman och trots att han inte hittat något samband är han tydlig med att han fortfarande är övertygad om att motion HAR stor effekt på vår kognitiva förmåga, alltså hur bra vi tänker.

Sömn påverkar prestationen

Vad Grossman däremot hittade i sin studie var att sömn hade en enorm påverkan. Ju bättre sömn, desto bättre betyg och när han och hans team grävde lite djupare i siffrorna märkte de flera saker.

För det första så kunde de se att antal timmars sömn natten innan ett test inte hade någon påverkan på hur studenterna presterade. Däremot så var hur de hade sovit veckan innan de hade testet det som spelade roll.

Här kommer du kanske ihåg från mitt avsnitt som handlade om boken "Sömngåtan", avsnitt 134 som heter "Så påverkar sömn din prestation". Där pratar jag om hur sömn stöttar vår inlärning och att det verkar som att hjärnan tar till sig och sorterar den kunskap som vi har pluggat in när vi sover. Så vi lär oss alltså, i någon mening, när vi sover.

Och veckan innan ett prov är ju vanligtvis då man pluggar till ett prov på så det är logiskt att de som såg till att få bra med sömn under de dagar de pluggade också fick bättre resultat.

Regelbunden sömn viktig för prestationen

Studien fann också att tidpunkten för när man gick och lade sig spelade roll. De som gick och la sig efter två på natten, fick inte ut lika stor effekt av sina sömntimmar som någon som gick och lade sig före två. Klockan två var den magiska gränsen för studenter och man kan utgå från, tycker jag, att den gränsen går tidigare för oss som har studenttiden några år bakom oss.

Man kunde också se att ett konsekvent sovschema var bättre än att ha varierade tider. Så om två individer sov lika mycket under en månad, alltså snittet per natt var lika högt, så gjorde den individen som sov samma antal timmar varje natt bättre ifrån sig än den som sov mycket vissa nätter och mindre andra nätter.

Det här ligger helt i linje med Mattew Walkers forskning, alltså han som har skrivit "Sömngåtan". Han säger tydligt att det inte går att sova ikapp. Det har inte de kognitiva effekter som man får när man har ungefär samma tider varje natt.

Så Grossman fann alltså att det fanns ett tydligt samband mellan sömn och akademisk prestation. Det som spelade roll var:

  1. hur mycket man sov
  2. hur fasta sovtider man hade och
  3. när man gick och lade sig.

Kvinnor sov och presterade bättre

Studien visade en sak till. Under alla år Grossman hade haft den här kursen som studenterna i testgruppen gick under terminen, så hade han lagt märke till att kvinnor i regel fick bättre betyg än män. Kunde sömn ha någonting med det att göra?

Det visade sig att när man justerade för sömn, så försvann skillnaderna. Att kvinnor sov bättre än män kunde förklara hela skillnaden i betyg. Varför så skedde, varför kvinnor verkar sova bättre än män, var ingenting den här studien analyserade men det fick i alla fall mig nyfiken och jag ska kolla upp det, om inte annat för min egen skull.

Så hur mycket betydelse hade då sömn? Den som sov sex och en halv timma hade 50% sämre betyg än den som sov sju och en halv timma.

En halvtimma mer variation i sin totala sömn, alltså att man sov mycket vissa nätter och lite andra, gav 40 procent sämre betyg.

Det är, som du hör, inga små siffror som det handlar om. Det finns mycket att tjäna på att sova ordentligt och det finns mycket att tjäna på att ha fasta sovtider, något som nog inte är lika känt.

Om slutsatserna i studien

Forskarna varnar för några saker i den här studien. För det första så mätte man ju med Fitbits. De är inte vetenskapligt framtagna för just det här ändamålet. För att resultaten ska vara okej krävs det att Fitbits verkligen kan mäta det dom säger sig kunna mäta och det vet man inte till hundra procent om så är fallet.

För det andra så kontrollerade man inte för andra faktorer. Till exempel så kan det ju vara så att det finns andra saker som spelar in. Sådant som kanske både påverkar både sömn och akademisk prestation.

Så bara för att det finns korrelation, att två saker följer varandra, i det här fallet sömn och prestation, så behöver inte det innebära att det finns kausalitet, alltså att det ena driver det andra.

Men det de kom fram till ligger väl i linje med det som tidigare forskning har visat, förutom då kanske det här med att träning inte påverkade studieresultaten på ett mätbart sätt.

Sömnbrist blir det nya normala

I Sömngåtan, till exempel berättar författaren Matthew Walker att man i tester har kunnat förutsäga hur bra någon ska göra ifrån sig på ett test bara genom att kolla på hur mycket NREM-sömn som någon har fått mellan då de pluggade och då de gjorde testet. Och NREM är en viss typ av REM-sömn.

NREM-sömn är alltså en så viktig del för inlärning att man tydligt kan se att den med mer NREM-sömn lär sig bättre och presterar bättre.

Han berättar också att den som lider av sömnbrist inte själv kan se hur det påverkar förmågan. Om man har grav sömnbrist så märker man förstås att man varken tänker eller agerar som man gör när man är som bäst, men när man bara är sådär som många av oss är ofta, alltså en rad nätter med lite för lite sömn, då tror man själv att man presterar som man ska. Man vänjer sig vid det här tillståndet av kronisk sömnbrist.

Här citerar jag Walker:

Om man sover för lite under månader och år så vänjer man sig vid att prestera sämre och att vara mindre uppmärksam och allmänt slöare än vad man annars skulle vara. Den generellt försämrade prestationsförmågan blir det nya normala.

Och, inte att förglömma. Det är en otroligt liten andel av befolkningen, inte ens en hundradels procent, som kan klara sig på så lite som sex timmar sömn per natt utan att tappa i förmåga.

Så att du eller jag råkar vara en sådan är liten medan risken att vi tror att vi är en sådan, är ganska stor. OM vi sover lite och tycker att vi klarar oss med det. Eftersom vi ju inte själva kan förstå att vi behöver sova mer.

Tack för att du lyssnade. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.


Länkar

Artikel om studien: Study: Better sleep habits lead to better college grades

Studien: Sleep quality, duration, and consistency are associated withbetter academic performance in college students