159. Detta händer när chefen beordrar dig att inte ta med jobbet hem

 

Välkommen. Jag heter Daniel Sjöstedt och du lyssnar på Monkey mindset.

I dag tänkte jag prata lite om det här med att jobba mycket, framför allt att alltid vara tillgänglig. Att det förväntas av oss, eller kanske att vi tror att det förväntas av oss, att vi alltid ska ha jour. Att vi ska kunna svara på mail eller återkoppla relativt snabbt efter att någon har hört av sig till oss.

Eller att vi förväntas "lösa det", vad nu "det" är för något, även om det innebär att vi behöver ta med oss jobbet hem på kvällar och helger.

När "Jobba över" har blivit en oskriven regel

Jag kommer att utgå från en studie och två artiklar i Harvard Business Review och jag länkar förstås till dem i anteckningarna till det här avsnittet. Jag har pratat om den här studien förut tror jag, för den nämns i boken Deep Work.

2006 bestämde sig två forskare på Harvard Business School, De heter Leslie Perlow och Jessica Porter att kolla lite närmare på den här kulturen som är väldigt vanlig i USA och också här tror jag, som de benämner "Always on". Alltid på.

Det betyder att det inom vissa branscher finns en oskriven lag som säger att för att kunna bli framgångsrik, för att kunna göra karriär och för att kunna passa in i kulturen, så behöver du göra mer än vad som formellt krävs av dig. Du behöver jobba fler timmar och du behöver vara tillgänglig även när din arbetstid är slut.

Vad Perlow och Porter undrade var huruvida den här kulturen verkligen ledde till bättre företag. Blev arbetet de utförde bättre, blev kunderna nöjdare, tjänade man på det vad gäller personalomsättning, sjukskrivningar och så vidare.

De lyckades få med Boston Consulting Group på den här studien och den pågick i fyra år. Så den var mycket grundlig. Boston Consulting Group är en av världens mest prestigefulla firmor vad gäller Management Consulting.

Här i Sverige, i alla fall just nu, är de väl mest kända för att de är en av konsulterna som har varit inne på Nya Karolinska och fakturerar hundratals miljoner kronor i konsultingtimmar.

Beordrades inte jobba på förutbestämda tider

När man undersökte firmor likt den här och även andra firmor i andra branscher men som hade liknande kultur så visar det sig att nästan hälften arbetar mer än 65 timmar per vecka och över 90 procent arbetar minst 50 timmar per vecka.

Vad gäller mail så uppger de flesta att de alltid svarar på mail eller andra meddelanden från klienter eller kollegor inom en timma. Och det spelar då ingen roll, om jag har förstått det rätt, om det här är under eller efter arbetstid.

Perlow och Porter satte i sin studie upp någonting som de kallade "Predictable time off". "Förutbestämd ledig tid" och det betyder att de bestämde när de anställda inte fick arbeta. Inte jobba, inte ringa, inte kolla mailen. Det kunde handla om till exempelvis en kväll i veckan.

När det här skulle börja införas, och de skulle göra det på några grupper och några projekt i taget, så möttes de av stort motstånd. Det här var inte möjligt sa konsulterna. Det skulle skada inte bara kunder utan också de själva. På ett personligt plan. Deras karriärer skulle ta stryk om de gick utanför normen som fanns i övriga bolaget som betydde att man arbetade mycket.

Cheferna fick också kalla fötter, och även kunderna. När det hade presenterats hade alla varit ombord men när det närmade sig skarpt läge så började man tveka. Har vi verkligen råd med det här, frågade man sig. för det verkade som, och det här är min tolkning, att alla utgick från att mindre arbete skulle bli utfört.

Men forskarna lyckades övertala alla att köra så studien kunde börja.

Minskad stress och ökad tillfredsställelse

Vad som hände var att de här grupperna som arbetade så här, började att tycka om det. Deras stressnivåer sjönk. Oron över att det här skulle påverka dem negativt i karriären minskade successivt. De kunde börja njuta mer av sin fritid eftersom de kunde släppa jobbet helt i perioder.

Vad man gjorde var inte att man tog de projekt som man tycke skulle passa bäst för det här. Alltså projekt som kanske inte var så viktiga och där det var möjligt att experimentera, utan man gjorde precis tvärt om. Man tog viktiga projekt. Som krävde mycket och där kunderna var sådana kunder som ansågs väldigt viktiga att ha kvar.

På det mänskliga planet var den här studien en framgång relativt tidigt, innan studien så fick till exempel konsulterna skatta hur respekterade de kände sig för att de kunde sätta gränser. Den siffran gick upp på bara några månader.

När nya grupper skulle in i studien så ville alla som varit i en tidigare grupp tillbaka in i studien, så de som hade fått känna på den här förändringen ville fortsätta att jobba så.

Och man ska komma ihåg tycker jag att de här personerna, som söker sig till sådana här firmor, och sådana här positioner, inte generellt sett är personer som inte vill jobba och som vill komma undan. De här är högpresterare som vill framåt och uppåt.

För företagets del så visade det sig att de som fick jobba så här bland annat rapporterade att de var mer nöjda med sin arbetssituation och att de i högre utsträckning kunde tänka sig en långsiktig karriär på företaget.

Ju längre varje studie pågick, desto mer köpte de som var med i den fördelarna.

Det totala värdet ökade

Kommunikationen i grupperna blev annorlunda. Från att ha fokuserat väldigt mycket på möten och annat på vad som behövde göras så började man titta mer än förut på hur det kunde göras bäst. Man la alltså mer uppmärksamhet på processen, hur kan vi göra det vi gör idag fast smartare? Individerna i gruppen började prata mer om hur de kunde hjälpa varandra. Kunde de fördela om arbetet på något sätt så att helheten blev bättre?

De ifrågasatte helt enkelt mer, inte på ett gnälligt sätt utan på ett konstruktivt sätt. Nu kunde de helt plötsligt inte längre bara slänga en massa timmar på ett projekt, då behövde de fundera ett varv till hur de skulle kunna lösa det.

Så att det totala värdet, både för individ, företag och kund blev större.

Genom att sätta tydliga gränser för jobbet blev det generellt sett bättre och i tidigare poddar har jag pratat om Parkinsons Lag.

Parkinsons lag säger att ett projekt kommer att expandera så att det fyller ut den tid det har fått sig tilldelat. Om gränserna är grumliga, om det alltid finns en timme till att ta av och särskilt om jag som individ befinner mig i en miljö där jag tror att cheferna vill att jag ska jobba den timmen eller där jag tror att alla andra jobbar den timmen, så är det oerhört lätt hänt, väldigt mänskligt, att jag också jobbar den timmen. eller känner press att göra det.

Det, antal timmar nedlagda, behöver inte ha någonting med kvalitet eller värde att göra, så länge det inte läggs tanke bakom vad som ska göras av tiden. Och faran här, om man inte som chef sätter de här gränserna, är att folk kommer att göra det de tror förväntas av dem.

Jobba smartare, inte mer

Det har visat sig i andra studier att det är svårt eller omöjligt för chefer att se skillnad på outputen, resultatet, hos någon som arbetar 80 timmar i veckan och någon som bara låtsas göra det.

Men när det finns en position att fylla, så går chefen, om man jobbar i en sådan kultur förstås, till den han eller hon tror lägger ner massor av timmar på jobbet och bestraffar den som bara arbetar sina schemalagda timmar.

Trots att sambandet mellan överarbete och resultat inte finns. Snarare, om man räknar in hälsofaktorer, och sådant som kostsamma misstag, så kan det till och med vara negativt.

På 1800-talet, när det stiftades lagar om hur länge det var tillåtet att tvinga folk att arbeta i fabrikerna så blev resultatet, när man först gick ner till tiotimmardagar och sedan till åttatimmarsdagar, att mer blev gjort. Tvärtemot vad man trodde.

Och inte nog med det, när arbetarna inte var utan arbetade hela tiden och fick tid för återhämtning, var de inte bara mer produktiva, antalet arbetsplatsolyckor minskade också. Win win.

Jag hoppas att det här avsnittet har skapat några tankar hos dig.

Det hade ju inget med mental träning att göra men om du vill prova på mental träning så kan du få det du behöver för att komma igång med det av mig, och det kostar ingenting. Ljudfiler, träningsprogram och instruktioner. Gå in på monkey mindset.se och sgna upp dig för mitt nyhetsbrev så skickar jag dig det materialet.

 Jag hoppas att vi hörs snart igen.