160. Ödesmatematik

 

Om det fanns en sak eller en handling, som om du började att göra den konsekvent skulle göra mest positiv skillnad i ditt liv, vad skulle det då vara? En sak.

Och om det fanns en sak, som om du från och med nu slutade göra den, skulle göra mest positiv skillnad i ditt liv, vad skulle det då vara? Bara en sak där också.

Att börja med en enda sak, och att sluta med en enda sak, kan göra enorm skillnad. Och det är det det här avsnittet handlar om. En övning, som heter +1, -1 x2.

Du lyssnar på Monkey mindset och jag heter Daniel Sjöstedt.

Övningen +1, -1 x2

Övningen som jag kommer prata om idag har jag lärt mig under en utbildning som heter Optimize Coach, den hålls av Brian Johnson och hans medarbetare. Och Brian Johnson driver en sida som heter optimize.me.

Övningen är inte så väldigt mycket mer än det jag sa i introt, det finns ju en hel del nyanser förstås, men det som är utmaningen är ju att tänka till och att föra in det här i sitt liv. Att ta det på allvar.

Och att övningen heter +1 -1 x2 är att det finns två olika nivåer som vi arbeta i.

Nivå 1. Identifiera någonting konkret kopplat till din energinivå

Den först nivån handlar om att identifiera någonting konkret, och i den här utbildningen så rekommenderas att man hittar någonting inom ämnet personlig energi, alltså din egen energinivå.

En sak som om du införde det, gör mest positiv skillnad på din personliga energi och en sak om du slutar med det gör mest positiv skillnad för din personliga energi.

Skälet till att vi börjar med energi är att energi styr så mycket av vårt övriga liv. Om vi inte har energi är det svårt att ge av oss själva till andra, det är svårt att prestera bra, det är svårt att vara den person man vill vara på jobbet eller i relationer eller bara med sig själv. Hur vi känner oss fysiskt styr mycket av hur vi mår mentalt.

Så ett första steg är att få ordning på energin.

  • Ensak jag inför: gå och lägga mig klockan tio
  • En sak jag tar bort: överätning på lunchbuffén till exempel.

+1 och -1 som kan göra skillnad. Och man kan ju förstås leka med det här, inom olika ämnen. Fråga andra kanske.

När jag planerade för den här podden så frågade jag in fru Elin, om det fanns en sak som jag kunde börja göra och en sak som jag skulle kunna sluta göra, som skulle göra mest positiv skillnad i vårt äktenskap, vad skulle det då vara, och jag bad henne tänka till. Så hon gjorde det och berättade.

Nivå 2. Ödesmatematik – Hålla det långt framme i ditt medvetande

Den andra nivån kallar optimize-gänget för ödesmatematik, "destiny math", och då handlar det inte så mycket om att identifiera en enda sak och sedan jobba med den utan snarare är det då att leva med den här frågan långt fram i medvetandet hela tiden.

I det här ögonblicket, vad kan jag göra eller inte göra, som har störst effekt på att jag blir mer den jag vill vara? Så att jag tar ett steg framåt i stället för ett steg bakåt.

+1 eller -1. Och det som är helt avgörande att förstå och acceptera är ju att ingen hela tiden kan kliva framåt, ingen har en obruten rad av +1.

Så under en dag eller under en vecka så blir det en lång serie med siffror

+1+1+1-1-1+1-1+1+1-1+1 och så vidare

Och det enda vi kan göra mänskliga människor, är ju att fokusera på det här ögonblicket, och när det är över, oavsett hur jag agerade, +1 eller -1 så kan jag bara fokusera på det här ögonblicket som kommer nu. För vi upplever ju ett oändligt antal ögonblick under en dag.

Ta kontroll över din reaktion

Så ofta som möjligt försöka vara i stunden, att vara medveten i stunden så att jag kan fatta medvetna val.  Så att jag ger mig själv chansen att befinna mig i gapet mellan stimulus och respons som jag har pratat om tidigare.

För när något händer, stimulus, så reagerar vi ju på det, respons ... och för de allra flesta av oss så kommer den responsen, reaktionen automatiskt och vi reflekterar kanske inte så mycket över det.

Någon säger något dumt, stimuli. Jag blir arg eller irriterad, respons.

Det går inte som jag vill, stimuli. Jag tappar sugen och ger upp, respons.

Det är jobbigt, stimuli. Jag slutar, respons.

Men de finns ju ett utrymme mellan stimulus och respons där vi, om vi är i stunden kan fånga upp oss själva och välja vår respons, alltså hur vi ska reagera.

Psykologen Viktor Frankl sa ju att det är i det här gapet, mellan stimulus och respons som vår frihet och utveckling finns. När vi inte längre är utlämnade till vad som händer oss, utan vi tar kontrollen.

Vi kan kanske inte påverka det externa, vad som händer oss, men vi kan påverka det interna, alltså vår egen reaktion till det externa.

Och det är ju förstås en träningssak ju mer man tränar desto bättre blir man och som jag sade förut så är det inte perfektion vi är ute efter för det är omöjligt.

Vill du att din påverkan ska vara positiv eller negativ?

Det finns två män som heter Phil Stutz och Barry Michels och dom är psykologer och coacher författare och dom har bland annat skriver två böcker som heter "The Tools" den finns på svenska tror jag, och heter då The Tools fast med en svensk undertitel, och dom har också skrivit en bok som heter "Coming Alive" och Stuts och Michels pratar för det första om att vi alla, i våra handlingar, har en effekt på vår omgivning. Åtminstone en mikroeffekt.

Våra handlingar påverkar vår omgivning, människorna som finns i vårt liv, vare sig vi vill det eller inte, och det innebär att vi har ett val. Ska den här effekten, den här kraften, som kommer från mig, vara positiv eller ska den vara negativ.

Om det är svårt att tänka hur man själv påverkar sin omgivning så kan man ju tänka på sina bekanta eller arbetskamrater. Stimuli och respons gäller ju för dem också.

För det finns ju vissa, om man ska göra något i grupp till exempel, som man vill hamna med och så finns det vissa som man inte innerst inte vill hamna med. Vilka, om du tänker efter, eller börjar att iaktta påverkar sin omgivning. Positivt eller negativt.

Stutz och Michel säger att det som är bra för dig är också bra för din omgivning så alla tjänar på att du är en positiv kraft.

Skapa tillit mellan din drömmare och utförare

Dom säger också att vi består av två delar, The dreamer och The Doer. Drömmaren och utföraren.

Drömmaren är dels den som ser din potential och målar upp vad du kan göra och vad du kan göra för att komma dit. Så drömmaren drömmer men det är också drömmaren som planerar för framtiden.

Utföraren är då den som sätter planerna till verket. Som gör det drömmaren har planerat.

I en podd för länge sedan, nummer 33, snuddade jag vid det här men då pratade jag om chefen och arbetsmyran.

Om vi ska leva ett harmoniskt liv, eller ett tillfredsställande liv, jag kommer inte ihåg exakt vilket uttryck författarna använder, så behöver drömmaren lita på att utföraren gör sitt jobb.

Det betyder i klartext att om jag bestämmer mig för att göra någonting, så ska jag kunna lita på att jag också gör det. På tisdag mellan 9 och 10 ska jag jobba 60 minuter med den här specifika arbetsuppgiften. Eller när jag kommer hem från jobbet ska jag lägga mobilen i en låda och ge hela min uppmärksamhet till min familj, eller städa förrådet eller ägna mig åt min hobby, eller vad som helst.

Göra det som jag i förväg bestämt att jag ska göra för att jag tycker om det eller för att det gynnar mig eller för att jag mår bra av det. I någon mening +1.

Temat i mina poddar är ju ganska fantasilöst, det är samma sak hela tiden. Men om jag vill hitta en sak som ger effekt, om jag vill vara medveten i stunden och sprida positiv energi genom mina reaktioner. Och om jag vill att min drömmare ska kunna lita på min utförare, för harmoni och tillfredsställelse och också resultat så kan jag inte, åtminstone inte i början, planera in tusen saker som ska göras.

En sak i taget. Fokusera på det. Börja så smått att du inte kan misslyckas så att du börjar skapa tillit mellan din drömmare och din utförare. Och när din utförare har bevisat för din drömmare att han är att lita på så kan du utöka lite.

Skriv ner och bocka av

Ett praktiskt sätt att faktiskt göra det här, om jag ska gå tillbaka till början av det här avsnittet, skulle kunna vara att varje morgon. skriva ordet energi i ditt anteckningsblock, om du nu vill börja med energi.

  • Sedan skriva ett plustecken och sedan ange vad du kan göra idag, en sak, för att gynna din egen energinivå.
  • Och sedan ett minustecken. Vad ska du inte göra idag?

På kvällen bockar du av med en bock eller ett kryss till exempel om du gjort som du bestämde. Lydde utföraren drömmarens planering.

De här sakerna du skriver upp behöver ju förstås inte vara samma varje dag. De kan skifta. Känner du dig trött redan på morgonen kanske en tupplur under dagen är din plus ett. Medan det andra dagar är någonting annat.

Vi sätter reglerna så att de gynnar oss. Så att de ger oss det resultat vi är ute efter.

Det var allt. Tack för att du har lyssnat. Ha en bra vecka. Hej då.