33. Så kan du jobba med dina mål

 

Hej och välkommen till Monkey mindset, en podcast som framför allt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och föreläsare.

I förra avsnittet presenterade jag en modell du kan använda när du sätter mål. Den gick ut på att du först tar reda på vad du verkligen vill och sedan sätter dina mål utifrån den bild av framtiden du vill ska bli verklighet. Utifrån hur du vill att ditt drömliv ska se ut. I mitt exempel satte jag mål för fem år framåt i tiden.

Sedan jobbar du dig bakåt ända tills du kommer till nutid och då ska du ha tydliga delmål och en konkret handlingsplan som du kan börja följa redan i morgon.

Idag tänkte jag prata om hur du kan jobba med planen under tidens gång och hur du kan förhålla dig till det som kommer att hända.

Det kommer att gå åt skogen

Det finns några saker du bör ha i åtanke när du jobbar med mål, speciellt om det är stora och utmanande mål. Det första är att det kommer att gå åt skogen. Du kommer att vilja ge upp. Du kommer att råka ut för bakslag. De flesta är inte beredda på det. De har gjort en plan, kanske en ambitiös plan, och ser den som en karta över verkligheten såsom den kommer att utveckla sig under tiden man jobbar mot sitt mål. De har alltså planerat för hur framtiden kommer att bli.

Det här är inte syftet med en plan. Ingen kan se in i framtiden. Din plan är egentligen bara din bästa gissning just nu. Den stakar ut en riktning.

Om ditt mål är att lägga ett pussel med 100 000 bitar så är det lätt att planera att du behöver lägga 1 000 bitar per dag om din plan säger att pusslet ska vara klart om 100 dagar. Då är möjligheten att spå i framtiden stort. När ditt mål är otroligt väl definierat, förutsättningarna är redan klara och du vet att dom inte kommer att förändras och du arbetar i en sluten miljö utan någon påverkan utifrån. Varken nu eller i framtiden.

Väldigt få mål har den lyxen. Oftast så kommer massor av faktorer ändras under tiden du jobbar med din plan för att nå ditt mål. Både yttre faktorer, alltså sådant som har att göra med din omvärld och inre faktorer, sådant som händer med dig eller din avdelning eller ditt företag.

Balans mellan arbete och planering

Om du låter varje liten oplanerad förändring få dig ur kurs kommer du aldrig att komma någonstans. Då kommer du att fastna i planeringsstadiet där du hela tiden gör nya planer och aldrig gör själva jobbet. Du har skrivit det första kapitlet till din roman i tio olika versioner men aldrig kommit till kapitel två.

Det kommer alltid att finnas en massa skäl för dig att ge upp eller tänka om och du kan inte låta dem hindra dig från att nå dit du vill. Inte om det här målet du har satt är någonting som betyder mycket för dig.

Om du däremot vägrar att förändra dig, håller fast vid din plan oavsett vad som händer så blir inte det heller bra. Det kanske sker en teknikutveckling som gör att sättet du har planerat att jobba på nu kan göras helt annorlunda eller mycket effektivare.

Eller så är den där verkligheten som du målade upp som drömliv för dig själv inte lika lockande nu som den var för ett år sedan. Saker och ting händer ju i våra liv som får oss att se annorlunda på saker och ting. Du och din omvärld förändras ju som jag sa förut och du behöver ta hänsyn till det.

Chefen och arbetsmyran

Du kan hitta den här balansen genom att ta två olika perspektiv på ditt mål. Ta två olika roller. En roll är den av arbetsmyran. När du är arbetsmyran så gör du jobbet. Då är du nere på golvet så att säga. Den andra rollen är den av chefen. Chefen planerar och lägger strategier, bestämmer vad arbetsmyran ska göra.

Så chefen gör planerna och arbetsmyran utför dem. Den allra största delen av tiden ska du vara arbetsmyran. Bara göra jobbet. Inte analysera eller känna efter, inte ifrågasätta huruvida du gör rätt saker eller om ni ska planera om.

I förra avsnittet så gjorde vi ju planen. Det var chefens jobb. Chefen gjorde en handlingsplan för tre månader. Klart och tydligt specades exakt vad som ska göras varje dag. Nu kliver arbetsmyran in och jobbar. Du låter inte chefen få komma fram.

Efter tre månader så kommer chefen tillbaka. Då tar du på dig den rollen. Kollar vad som har funkat, vad som inte har funkat och så gör du en ny detaljerad planering för de kommande tre månaderna. Och sedan tar du på dig rollen som arbetsmyra igen. Kör ner huvudet och bara kör.

Kanske så behöver du plocka fram chefen lite oftare än var tredje månad, kanske vill du stämma av varje eller varannan vecka hur det går och det må såklart vara hänt. Du känner ju dig själv bäst och du vet hur din plan för ditt mål är uppbyggt.

Men min erfarenhet är att vi tenderar att alla vilja vara chefer. Vi vill planera, revidera, diskutera, arbeta om, ta in feedback, ha ett möte, arbeta om igen och så vidare. Få vill ta på sig rollen som arbetsmyra men det är när du tar den rollen som du kommer närmare ditt mål.

Det är då du får någonting gjort. Det kanske inte blir helt perfekt och det kommer troligen inte alltid bli så som du har planerat det men du rör dig framåt. Och det är det som på lite sikt är det viktiga.

Bakslag är en del av processen

Det finns en bok som heter "Känn rädslan och våga ändå" av Susan Jeffers. I den boken berättas en historia som jag ganska ofta tänker på. författaren berättar att flygplan som flyger från en destination till en annan är ur sin exakta kurs ungefär 90 procent av tiden. Den här boken är nästan 30 år gammal så kanske är det annorlunda idag men en pilot eller autopilot arbetar hela tiden med små justeringar. Planet glider ur kurs några grader och så justerar man. Ur kurs lite och så justerar man. Och trots detta, planet är ur kurs mycket större del av tiden än den är i exakt rätt kurs så hamnar flygplanet på rätt destination.

Så din plan kommer antagligen också vara ur kurs under en stor del av tiden men om du bara ser till så att du rör dig framåt så kan du alltid justera så att du till slut hamnar dit du vill.

Om du vet om det här innan och förstår att bakslag, misslyckande, viljan att ge upp och bara skita i det, är sådant som kommer att hända, så är det lättare att hantera det när det händer.

Du inser att det är en del av processen. Det är någonting som nästan behöver ske. Det är i vissa fall en förutsättning för att lyckas.

Utvärdera och revidera

De allra flesta ger upp där. När det blir svårt eller när någonting går fel. De ser det som att planen har misslyckats. Så de går tillbaka till planeringsstadiet. Mer möten, mer feedback, och så börjar de om från ruta ett igen. Och igen. Och igen.

Så den andra delen jag tänkte ta upp är hur du reviderar och utvärderar din plan. Och då har du alltså på dig chefshatten igen.

Du gör ju din handlingsplan för tre månader framåt. Sedan, när de här tre månaderna har gått, gör du en utvärdering och en ny handlingsplan för nästa tre månader. När dessa har gått, när du alltså jobbat med din femårsplan i ett halvår, kan det vara dags för en lite större utvärdering av planen.

Då tittar du lite mer noggrant på hur det har gått utifrån dom delmål du satte och varför det har gått som det har gått. Och utifrån det så förändrar du det som du tycker behöver förändras. Men du ändrar inte så mycket i det stora.

Det gör du istället en gång per år. Då gör du en total revidering av dina mål och din plan. Du gör allt det som jag pratade om i förra avsnittet bara att du har ett års kortare planeringshorisont.

Om du började med fem år så kollar du nu var du vill vara om fyra år. Sätter mål utifrån det. Gäller de gamla fortfarande? Har någonting tillkommit, har någonting fallit bort? Sedan planerar du bakåt precis på samma sätt som förut.

Du gör det här för att hålla dina mål aktuella, för att de ska vara de mål du verkligen vill nå. Och för att det ska vara de mål som för dig dit du vill. När sedan fem år har gått är chansen nog stor att det liv du har skapat eller de mål du har nått inte är exakt samma mål som du satte fem år tidigare utan att de är lite annorlunda men att de nog speglar samma värderingar.

Håll målet i ditt medvetande

Så du håller dina långsiktiga mål motiverande och aktuella genom att revidera dem en gång per år och du ser till så att det dagliga jobbet blir gjort genom att du har konkreta och tydliga handlingar som du utför varje dag. Du håller ditt mål längst fram i ditt medvetande hela tiden.

Det blir inte någonting du gör över en helg och som sedan hamnar i en byrålåda eller på en whiteboard och som egentligen inte förändrar ditt sätt att leva eller jobba. Målet finns där hela tiden. Det är målet du jobbar mot.

Samtidigt så försöker du undvika att gå i fällan att ge upp eller börja om när det blir svår eller känns jobbigt. Och du gör det genom att skilja på dina roller. När du planerar och utvärderar är du chef men i vardagen är du arbetsmyra.

Då utför du bara det chefen tidigare har planerat. Arbetsmyran går inte in och planerar om verksamheten. Det är när du har rollen som arbetsmyra du tar dig framåt, kanske inte alltid i exakt rätt kurs men du rör dig i rätt riktning och det är det som är det viktiga, det är därför du kommer att nå dit du vill.

Sammanfattning

Så för att sammanfatta så behöver du förstå att det du gjort när du har satt mål och gjort en plan är en gissning. Din bästa gissning men dock en gissning. Arbetet mot ditt mål kommer inte att gå lika smidigt som det är skrivet på pappret.

Det kommer att komma svårigheter och bakslag och du kommer att vilja ge upp. Det är oundvikligt och de allra flesta låter de här tillfällena stoppa dom. De allra flesta når aldrig sina mål. De som gör det jobbar sig igenom de här perioderna. De förstår redan innan att de kommer att komma så de är förberedda.

För att inte fastna i planerandet och för att inte hela tiden arbeta om dina planer så behöver du skilja på dina två roller.

När du planerar är du chef. Då sätter du handlingsplanen.

När du utför så är du arbetsmyra. Då gör du bara jobbet. Du ifrågasätter inte, stannar inte upp och bokar ett möte för att se om du är på rätt väg. du behöver troligen ta på dig rollen som arbetsmyra oftare än vad du gör nu och du behöver troligen ta på dig rollen som chef mer sällan än vad du vill göra nu.

Men för att hålla målen aktuella och planen motiverande så reviderar du och justerar du, både plan och mål, med jämna mellanrum. men du gör det som sagt inte för att det är svårt eller jobbigt utan du gör det på i förväg uppsatta tidpunkter och du gör det för att din plan ska bli mer effektiv och dina mål ska förbli dina riktiga mål.

Det här var mitt försök att presentera en metod för hur du kan arbeta med mål. Det finns förstås många fler aspekter som du skulle kunna ta hänsyn till. Och det finns många delar som man i normala fall tar med när man sätter mål som jag inte ens har berört här.

Men mitt mål har varit att ge dig någonting som ska vara så enkelt som möjligt att använda men samtidigt ha potentialen att fungera.

Du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig, och det kostar inget. Om du signar upp dig för mitt nyhetsbrev så skickar jag dig fyra ljudband som ingår i min app som heter mental träning. Ljudbanden heter Slappna av, gå djupare, Självkänsla och målbilder.

Nästa avsnitt av den här podden kommer på onsdag. Från och med nästa vecka så kommer jag att publicera ett avsnitt per vecka.

Jag tar gärna emot frågor och feedback, du kan nå mig på daniel<at>monketmindset.se och om du tyckte om det du hörde så skulle jag uppskatta en recension på iTunes. recensioner är hårdvaluta där och det hjälper till att sprida podden.

Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.