64. Om fejkade knäoperationer och frågan om mental träning kan förändra dina gener

 

Välkommen till Monkey mindset. Jag som pratar heter Daniel Sjöstedt.
I det här avsnittet fortsätter jag att prata om vikten av återhämtning. Hur det här med att då och då låta sinnet vila från intryck, faktiskt gör dig både starkare, mindre stressad, gladare och bättre. Och det behöver inte bara gälla det mentala.

Fejkade knäoperationer gav samma effekt

2002 ledde en läkare som heter Bruce Moseley en studie där man kollade på effekterna av att operera artros i knät, alltså en knäskada, knäsmärtor, med artoskopi. Artoskopi är en operationsmetod där man sköljer rent och städar knät från löst brosk. Nu förenklar jag som ni förstår, jag har ingen kunskap om operationsmetoder förutom det jag googlat mig till, så om det blir fel i detaljerna så ber jag om ursäkt.

Många upplever att deras artros blir bättre av artoskopi men det är inte helt klarlagt varför.

I Moseleys studie ingick 180 patienter, 165 slutförde studien. Bland patienterna fanns en grupp som, istället för att bli opererade, bara blev "fejk-opererade". Läkarna snittade där det skulle snittas och de höll på lika länge som en normal artoskopi-operation skulle ha gjort. Och sedan sydde de ihop snittet. Så för patienten var det omöjligt att veta om hon hade blivit opererad på riktigt eller om hon bara fått ett snitt vid knäet som sedan hade sytts igen.

I 24 månader följde sedan Moseley sina patienter. De fick under tiden rapportera upplevd smärta och upplevd rörlighet och det gjordes tester på hur de gick och hur de klarade av att gå i trappor.

Inte under någon gång och inte på någon av de faktorerna som mättes och rapporterades, kunde det uppmätas någon statistiskt signifikant skillnad mellan de som hade blivit opererade på riktigt och de som hade blivit fejk-opererade.

Det finns nu olika sätt att se på det här. Ett sätt är att säga att eftersom bara ett snitt i knäet, ett meningslöst snitt, som man inte gjorde någonting med utan bara sydde ihop igen, hade samma effekt på patientens upplevda och mätbara situation, som en operation hade, så är operationen verkningslös. Värdelös. Det finns ingen anledning att operera.

Det kan tyckas vara en rimlig slutsats. Men det är i det här fallet inte riktigt så enkelt, tycker jag i alla fall.

Det hade det ju varit om det inte uppmätts någon skillnad mellan de som vet att de blir opererade och de som vet att de inte blir opererade. De som får behandling och de som ignoreras och inte får behandling.

Men så var ju inte fallet här. För de som blir opererade upplever att knäna blir bättre än vad de var innan operationen. Så operationen hjälper.

Men det finns ingen skillnad mellan de som blir opererade och de som bara tror att de blir opererade.

Så ett annat sätt att se på det kan vara att här har vi någonting, någonting som vi inte förstår fullt ut, och som hjälper mot en knäskada lika bra som operation.

Innan jag fortsätter så vill jag bara berätta att det här resultatet och andra studier som har gjorts senare har inneburit att man nu har hittat andra behandlingsformer för artros, träning och rehab bland annat. Man opererar inte längre, åtminstone inte i samma utsträckning som förr.

Och det här är inte heller någonting som bara har uppmätts en gång för att aldrig mer återkomma. Moseleys studie är inte unik på det sättet utan det finns andra studier som har visat på samma fenomen, alltså att fejk-operationer eller fejk-behandling ger samma effekt som riktig behandling och där riktig behandling faktiskt ger effekt.

Ett samband mellan kropp och sinne

Så om man köper det jag har berättat, så verkar det ju finnas ett starkt samband mellan kropp och sinne. Och det här har jag pratat om i flera tidigare avsnitt.

Om sinnet ställs in rätt så kan det påverka kroppen på en djupare nivå än att vi bara känner oss lite lugna eller peppade eller optimistiska eller någonting annat som är flyktigt och kan härledas till min attityd här och nu.

Om sinnet ställs in på att läkning ska ske eller har skett så kan sinnet, åtminstone i vissa fall som det då verkar, läka och stärka.

Finns det då något sätt att komma åt de här egenskaperna som vi har. Något sätt som inte innebär att en läkare behöver lura oss att han utför en operation som han inte utför?

Ja, jag är i alla fall övertygad om det och då handlar det om mental och muskulär avslappning och/eller visualisering och det finns faktiskt även där mycket forskning som talar för att det är så.

2008 gjordes en studie av en kille som heter Herbert Benson som bland annat är författare och professor på Harvard medical School. Hans grupp använde en metod där de kunde isolera och studera varje enskild gen hos försökspersonerna. Sammanlagt 54000 gener hos varje person.

De undersökte två olika grupper. Dels vanliga människor som levde sina liv som de flesta andra och dels personer som under lång tid utövat någonting som innefattar det Herbert Benson kallar för "the relaxation response". Och det kan vara många olika saker, till exempel bön, eller meditation eller yoga eller djup avslappning. Helt enkelt en aktivitet där vi medvetet och regelbundet låter sinnet och kroppen slappna av.

När de tittade på generna hos individerna så upptäckte de särskilt att ungefär 2200 gener skiljde sig åt mellan de här två grupperna. Samma gener, men de var inställda på olika sätt i de bägge grupperna. Ber om ursäkt om jag använder fel uttryck, jag går efter bok och har försökt att översätta de här termerna själv på ett sätt som går att förstå. Och de här generna, de som i meditationsgruppen, om jag nu kan kalla den för det, såg annorlunda ut än vad de gjorde hos individerna i Svensson-gruppen, ni förstår vad jag menar, var gener som påverkade sådant som stress, immunsystem, förtida åldrande, och annat.

Sedan satte man Svensson-gruppen på att träna avslappning, på, om jag läser rätt, i stort sett exakt samma sätt som man gör när man lyssnar på mina ljudfiler och efter åtta veckor kollade man igen.

Då hade ungefär 1500 gener förändrats sedan innan träningen, "changed expression", är termen som används i boken. Och av dom 1500 så var nästan en tredjedel gener som fanns i den här gruppen som fungerade särskilt gynnsamt hos meditationsgruppen. Stress, immunsystem, åldrande och så vidare.

Avslappning som lindring och bot

Den här sista studien har jag hämtat från en bok som heter "Relaxation Revolution" och som är skriven av Benson och en kille som heter Proctor och i den boken så listas massor av åkommor som just avslappning ska kunna lindra eller bota.

Jag kommer att komma tillbaka till det i kommande poddar men det som jag tycker att vi kan understryka just nu är att Benson är väldigt tydlig med att det inte behövs någon speciell metod för att kunna dra nytta av det här.

I den här studien använde han muskulär och mental avslappning, på samma sätt som man gör inom mental träning, men han nämner också, som jag sa förut meditation, yoga, bön och skriver att så länge man uppnår mental avslappning så spelar det ingen roll hur man kommer dit.

Och, som jag tjatar om ibland, så räcker det inte med att läsa boken eller lyssna på den här podden och sedan tycka att det låter intressant och att det vore roligt att testa. Det enda som betyder någonting i det här sammanhanget, alltså för att få resultat, det är att tar dig från stadiet att vilja testa till att verkligen göra det.

Och du kan få det du behöver för att göra just det av mig, och det kostar ingenting. Gå in på min hemsida, monkeymindset.se, där finns det en röd ruta där du kan ange din mailadress och då skickar jag fyra ljudfiler med instruktioner som du kan använda för att komma igång med mental träning, alltså den här avslappningen. Och de här ljudfilerna räcker mycket långt tycker jag själv men om du vill ha lite mer utförligt, lite fler ljudfiler, lite fler instruktioner och några andra typer av övningar så har jag också ett träningsprogram som jag säljer. Och information om det finns också på hemsidan. Då klickar du på träningsprogram.

Det var allt för den här gången. Lämna gärna en recension på iTunes, det hjälper podden mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen.

Konkreta strategier för mer lugn, bättre fokus och stabilare vanor

Varje vecka skickar jag ut en gratis artikel till över 10 000 personer med enkla och användbara tips om mindset, fokus, vanor och rutiner. Prenumerera du också.

Ingen spam, inga konstigheter. Att prenumerera kostar inget och du kan avprenumerera när som helst.