70. När jag vill ha förändring men det inte lyckas 1

 

Välkommen till Monkey mindset, en podcast av mig Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare.

Ett vanligt dilemma – Jag försöker men lyckas inte

I det här avsnittet ska jag besvara en fråga som jag får ganska ofta i olika varianter.

Just den här gången kommer frågan kommer från en kvinna, jag kommer att kalla henne Maria, som känner att hon behöver börja leva mer hälsosamt. Och då handlar det framför allt om kost, motion och även stress. Det största problemet, som hon ser det, är att hon har väldigt svårt att regelbundet komma iväg att träna. Det brukar gå bra i en vecka eller två men sedan klingar det av. Det här leder till att kosten inte förändras och det leder också till ökad stress över att hon inte gör det här som hon hoppas kommer att minska hennes stress.

Maria tycker själv att hon är motiverad och hon har försökt att starta smått men hon kommer inte igång ordentligt. Hon har inte mycket tidigare erfarenhet av regelbunden träning, åtminstone inte som vuxen.

Det här är en sammanfattning med mina egna ord och här kommer några tips på hur hon kan agera för att komma vidare. Det här blir en liten inblick av hur jag hade kunnat jobba om jag vore Marias coach. Men allt coachen gör kan man ju lika gärna göra själv. Eller tillsammans med en kompis. Det handlar egentligen om att ställa frågor och att hjälpa till att förtydliga.

Och det jag kommer att prata om kan ju också i ganska stor mån appliceras på de flesta ämnen. Vad det handlar om i grunden är att man har någonting man vill göra, en förändring, men trots att man vill och trots att man följer de råd man har fått så funkar det inte. Och det här är jättevanligt, det händer nog alla.

Steg 1. Mental grundträning

Det första, eftersom jag ju är mental tränare, är att börja med den mentala grundträningen. Det gäller alla jag jobbar med och har jobbat med.

Man tränar genom att lyssna på ljudfiler där man lär sig att slappna av fysiskt och mentalt.

Min erfarenhet är att det här ger både stora och snabba resultat. På många olika delar av livet. Jag har ju pratat tidigare om vikten av mental återhämtning och det är något som den stora majoriteten just nu inte får.

Vår kropp och vårt sinne bär på latent spänning och stress och om vi inte hittar ett sätt att göra oss av med det med jämna mellanrum så riskerar det som kommer in, det nya, bara att läggas på det gamla.

Som ett garage fullt till bredden med en massa prylar. Där man aldrig slänger någonting. Varje ny sak staplas bara på det gamla och när man tittar in i garaget så är det omöjligt att få någon överblick. Man kan inte ens använda vissa saker för att de inte går att komma åt utan att behöva riva ut en massa annat bråte.

Men om man gör sig av med allt man inte använder längre eller har nytta av, så skapas utrymme och ordning. Så ungefär kan mental träning med ljudfilerna fungera.

Steg 2.  Mental inställning

Steg två är en inställningsfråga. Då handlar det om att för det första ta ett långsiktigt perspektiv, att klart och tydligt gå igenom med sig själv att all förändring tar tid och att acceptera det. Och här finns det ofta en skillnad mellan vad man vet är sant, nämligen att förändring tar tid, och vad man vill, eller vad man känner i magen, jag vill att det ska ske nu, så snabbt som möjligt.

Och när jag säger acceptera så behöver det inte betyda att man lyckas vända de här känslorna av allt genast utan att man blir medveten om sina känslor och sina tendenser att kanske skynda lite väl snabbt ibland och att man påminner sig själv att ta det här långsiktiga perspektivet och att sakta ner. Att inte göra för mycket för snabbt.

För det andra är det jätteviktigt att gå igenom det faktum att förändringen inte kommer att följa en rak linje. I vissa perioder kommer det att gå jättebra och i andra perioder kommer det kännas som att man står still eller till och med går bakåt. Det här är en del av processen som är oundviklig.

Det kommer att komma tillfällen när man vill ge upp. Det kommer i många fall att komma tillfällen då man agerar destruktivt och irrationellt. När man klart och tydligt förstör för sig själv, många gånger rakt emot bättre vetande.

Att ta upp det här och planera för det är enligt min erfarenhet väldigt viktigt för om man har pratat om det, kanske diskuterat hur man reagerar i de här situationerna, så kan man peka på det när man hamnar här.

"Nu är vi i en period där allt går tungt, kommer du ihåg att vi pratade om att vi skulle komma dit?" Då är det oftare lättare att hantera. Många ser ju det faktum att man hamnar här som att man har misslyckats. Men så är det inte. Det är alltså en del av processen.

Och återigen så behöver det inte att handla om att förändra känslor, utan bakslag kanske fortfarande kommer att kännas som ett misslyckande och vi kommer att bli arga och besvikna på oss själva och må skit, men nu kan vi se den känslan utifrån och intellektuellt förstå att den skulle komma och nu är den här. Då är det ofta hanterbart.

Steg 3. Önskat läge

I steg tre börjar vi bli mer specifika. hittills har vi ju i mångt och mycket pratat runt ämnet genom Mental grundträning och mental inställning.

Nu börjar vi fundera på önskat läge. Och här finns det en skala man kan jobba på. På ena änden av skalan finns det långsiktiga. Visionerna för hur jag vill att mitt idealliv ska se ut om till exempel fem år. Här brukar man pratat om hur viktigt det är att tänka stort, att inte bry sig om hinder, att våga drömma. Jag har gjort en serie om det här, avsnitt 32 och 33.

I den andra änden av skalan finns i morgon. Hur vill du Maria att din dag ska se ut i morgon? Eller hur vill du att den kommande veckan ska se ut.

När man jobbar med stora mål och visioner och jobbar bakåt så hamnar man ju till slut på i morgon och om man börjar med i morgon så leder ju det till slut till någonting stort längre fram. Så resultatet behöver inte bli annorlunda här men för mig handlar det om var man lägger fokus. Min erfarenhet är att många menar att fokus ska ligga på visionen.

Att man ska skapa en stark och tydlig målbild, av till exempel mitt drömliv eller min drömkropp eller någonting sådant, som ska kunna motivera dig till att göra jobbet som krävs varje dag.

Och det här fungerar för många, åtminstone så finns det en hel del framgångsrika människor som när de väl har blivit framgångsrika pratar om hur de hade den här målbilden som drev dom framåt och fick dom att utföra sådant, och klara av svårigheter, som många av oss andra inte hade kunnat göra.

Trots detta så tenderar jag att vilja fokusera mer på det lilla, alltså morgondagen eller kommande vecka. För mig har det givit bäst resultat när jag borrar ner mig i detaljerna för hur nästa vecka ska kunna bli så bra som möjligt. Och med bra då, så menar jag hur ska Maria behöva leva nästa vecka för att hon i slutet av den veckan ska känna sig tillfredsställd och nöjd med sig själv.

Så det stora, visioner och fem år framåt kan kallas att man arbetar målstyrt. Det här är vanligt och kan vara rätt. Det lilla, där man fokuserar på nästa vecka eller nästa dag kan kallas att man arbetar processtyrt. Det kan också vara rätt.

Och resultaten kan ju bli samma. Men jag arbetar helst processtyrt.

En bra vecka – hur ser den ut?

Så för Maria handlar det alltså nu om att speca hur en bra vecka kan se ut.

Hur många gånger per vecka är det rimligt att träna? Vad ska jag träna? Vilka dagar?

Vad äter jag till frukost? Har jag den maten hemma? Är den tillräckligt lätt att laga så att jag gör detta på morgonen? Om inte, kan jag göra det lättare eller kan jag förbereda kvällen innan? När förbereder jag?

Massor av frågor. Det här går ju som du hör att göra hur detaljerat som helst och man gör det på en nivå som man själv tycker är rimlig.

Och vad vi gör nu är att vi tar fram ett arbetsmaterial. Det är en plan men vi förstår att den kommer att arbetas om och förändras men vi ger oss själva någonting att utgå ifrån.

Skriv ner och dokumentera

Nu befinner vi oss ungefär där Maria befinner sig, eller befann sig när frågan ställdes. Viljan fanns, planen fanns men ändå funkar det inte. Trots det så skulle jag börja om från början så här som jag har gjort nu.

Och jag skulle rekommendera den som gör de här stegen att dokumentera dem. Skriva lite dagbok över hur det går med den mentala grundträningen. Några rader varje dag. Skriva ner hur en vecka skulle kunna se ut och kanske speca upp den här planen i ett anteckningsblock eller i en kalender med en massa anteckningar i marginalen. Till exempel.

Så vad vi har gjort hittills är att: 

  1. komma igång med mental grundträning,
  2. tagit oss en rejäl funderare över vilken inställning som är mest konstruktiv. Vi ska vara långsiktiga och inte ha för bråttom och vi förstår att bakslag i alla former är en del av processen. De ska inte få oss att ge upp. Och
  3. så har vi tänkt igenom hur morgondagen eller nästa vecka skulle behöva se ut för att vi, i slutet av den, skulle kunna känna oss tillfreds och nöjda med oss själva. Och så har vi specat den veckan så detaljerat som möjligt och försökt att förutse vissa svårigheter och hur vi ska kunna ta oss förbi dem.

Nästa avsnitt kommer jag att fortsätta att besvara Marias fråga. Jag hoppas att du har fått någonting att ta med dig genom att lyssna idag.

Om du vill testa på den här mentala grundträningen som jag pratade om så kan du få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar ingenting. På monkeymindset.se, min hemsida, så finns det en ruta där du kan fylla i din epost och då skickar jag dig ljudfiler att träna med plus instruktioner.

Jag skulle gärna besvara din fråga i podden. Så om du har någonting du vill att jag ska ta upp så är du välkommen att maila mig på daniel<at>monkeymindset.se.

Tack för att du har lyssnat, vi hörs snart igen.