165. Reversal of desire - ett verktyg för att lämna din komfortzon

Avsnitt #165

I boken The Tools av Barry Michels och Phil Stutz beskrivs en modell som förndrar hur vi ser på rädsla och smärta. Enligt författarna behöver vi förändra vårt förhållningssätt till rädsla för att kunna lämna vår komfortzon och uppfylla vår fulla potiential.

www.monkeymindset.se