196. Så kan du jobba med din självkänsla

Säsong #2

Hur du tolkar det som händer dig påverkar din självkänsla och självbild. Genom att välja en annan tolkning kan du skapa förändring.