122. Fem faser för förändring

 

Välkommen! I det här avsnittet tänkte jag att prata om en modell som beskriver hur positiv förändring, eller åtminstone frivillig förändring utvecklas.

Alltså från noll, innan du har börjat till det att förändringen har skett så går du igenom vissa faser, känslomässigt, och det är de här faserna jag tänkte ta upp.

För om man förstår faserna så är det lättare att orientera sig i förändringen och förstå varför man känner som man gör och varför man agerar som man gör.

De fem faserna utvecklades ursprungligen på 70-talet av två män som heter Don Kelley och Daryl Conner. Sedan har modellen omarbetats och anpassats och när jag försöker få grepp om den så verkar det som att ganska många har använt sig av den i sitt arbete och sedan tagit fram en...

Läs mer ...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.