165. Reversal of Desire – verktyget som gör dig fri.

 

I dag ska jag prata om en övning, eller ett verktyg, för att enklare kunna ta dig ut utanför din komfortzon.

I boken "The tools" så skriver Barry Michels ungefär så här, och jag citerar inte direkt här utan jag har översatt det här själv och jag parafraserar:

"Att undvika smärta eller rädsla hade inte varit någon stor sak om vi bara gjorde det någon gång ibland, ett par gånger per år eller så. Men för det flesta av oss är det här en djupt rotad vana.

Vi barrikaderar oss bakom en osynlig mur och ger oss aldrig eller sällan ut bortom den eftersom muren består av rädsla och smärta. Istället stannar vi kvar där vi är, i vår komfortzon. För vissa är den här muren fysisk. De har blivit så rädda för världen utanför att de inte vill gå ut men för de flesta av oss så...

Läs mer ...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.