165. Reversal of Desire – verktyget som gör dig fri.

 

I dag ska jag prata om en övning, eller ett verktyg, för att enklare kunna ta dig ut utanför din komfortzon.

I boken "The tools" så skriver Barry Michels ungefär så här, och jag citerar inte direkt här utan jag har översatt det här själv och jag parafraserar:

"Att undvika smärta eller rädsla hade inte varit någon stor sak om vi bara gjorde det någon gång ibland, ett par gånger per år eller så. Men för det flesta av oss är det här en djupt rotad vana.

Vi barrikaderar oss bakom en osynlig mur och ger oss aldrig eller sällan ut bortom den eftersom muren består av rädsla och smärta. Istället stannar vi kvar där vi är, i vår komfortzon. För vissa är den här muren fysisk. De har blivit så rädda för världen utanför att de inte vill gå ut men för de flesta av oss så...

Läs mer ...

Extraavsnitt: Detta kan Stephen King lära dig om rädsla

prestation rädsla Sep 07, 2018

 

Berätta om du känner igen det här mönstret: Du, hemma med huset kanske eller ni på jobbet, har ett projekt ni bestämmer er för att genomföra. Ni sätter ramarna för det här projektet enligt konstens alla regler och påbörjar arbetet.

Sedan jobbar ni på, följer planen ganska bra, men så fort det bränner till, händer något som gör att planen ändras lite, inte så mycket att det känns misslyckat eller att projektplanen behöver jobbas om, utan bara lite lite. Dock tillräckligt mycket för att skjuta fram deadline.

Någon kanske säger, hur skulle det vara om vi gjorde så här istället? eller om vi la till det här eller det här?

Ändringar som är helt legitima och vettiga.

En liten ändring blir två, blir tre och till slut är det inte längre ett tidsbegränsat projektet utan ett...

Läs mer ...

50. Tips för att hantera prestationsångest

 

Välkommen. Nästan alla av oss har någon gång upplevt prestationsångest.

Prestationsångest yttrar sig som en rädsla för någonting man ska göra eller prestera och den kan ha en negativ påverkan både på din prestation och ditt välmående. I det här avsnittet kommer jag att prata om vad prestationsångest är, hur den visar sig och jag ska också ge några råd kring hur du kan tänka för att lättare kunna hantera den.

Du lyssnar på Monkey mindset, en podcast av mig Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Varje vecka försöker jag att presentera något som kan göra ditt liv lite bättre eller lite enklare.

Jag har lagt upp podden så här. Först pratar jag väldigt kort om vad prestationsångest är. Och min definition kanske inte helt synkar med hur du upplever det men jag tror att...

Läs mer ...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.