115. Mirakelfrågan som kan stärka din viljestyrka

 

Hej. Jag heter Daniel och du lyssnar på Monkey mindset.

Dagens ämne är viljestyrka. Jag kommer att använda både ordet viljestyrka och ordet självdisciplin i det här avsnittet och jag gör ingen skillnad mellan dem. Bara så att du inte hakar upp dig om jag blandar mellan uttrycken.

Låt mig börja med att guida dig genom några tankeexperiment.

Tänk på någonting i ditt liv som inte går så som det skulle kunna gå på grund av din viljestyrka eller självdisciplin. 

Kanske är det någonting du inte kan motstå i den utsträckning du vill, kanske är det någonting som inte blir gjort i den utsträckning du vill.

Fundera nu på vilka positiva konsekvenser det skulle ha på ditt liv om det här som du tänkte på gick precis som du ville. Att du agerade exakt så som du vill agera. Till ett hundra procent. Vem...

Läs mer ...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.