69. Så fungerar vanor 3 – Kalla och varma triggers

 

Välkommen till Monkey mindset. Jag heter Daniel och jag är mental tränare.

I dag fortsätter jag prata om vanor. I de senaste avsnitten så har jag pratat om att en vana kan sägas bestå av tre delar, trigger, beteende och belöning och att de här tre delarna skapar en loop. Något sätter igång beteendet, jag utför beteendet och det leder till att hjärnans belöningssystem plingar till. Och att ju fler gånger vanan eller ovanan utförs så här, desto starkare blir den.

Trigger knuten till händelse, tid eller plats

I förra avsnittet pratade jag om trigger-delen och det ska jag göra nu också. Triggerna kommer i olika kategorier, jag har valt att dela in dem i fyra stycken, och dessa är tid, plats, känsla- eller sinnestillstånd och händelse. Och jag pratade ju om de tre första senast så nu kommer jag prata om händelsetrigger.

Det...

Läs mer ...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.