42. Mer om avslappning – gör det som fungerar

 

Du lyssnar på Monkey mindset. Det här är en podcast som framför allt handlar om mental träning och jag som pratar heter Daniel Sjöstedt. Och jag är mental tränare. Välkommen.

Det här avsnittet blir lite annorlunda än normalt. Mer än vanligt så kommer det här att vara en personlig utläggning om något som jag funderar ganska mycket på. Jag får många frågor om mental träning och särskilt många frågor om avslappning. Och nu pratar jag om de band som finns i min app och som du kan få gratis av mig. Jag berättar i slutet hur.

Vissa frågor handlar om hur exakt man ska göra, eller hur man ska tänka eller förhålla sig till sådant jag säger i de här banden. Andra undrar om de kan gå vidare.

Dom har tränat med band ett som heter "Slappna av" i tre veckor till exempel och så vill de...

Läs mer ...

16. Övningar för självkänsla

 

Välkommen till Monkey mindset, en podcast som framför allt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Idag ska vi ta vid där vi slutade förra tisdagen. Det här avsnittet kommer att handla om självkänsla och jag kommer att presentera några övningar som du kan göra och som kan hjälpa till att stärka din självkänsla

Förra veckan pratade jag om hur yttre faktorer, alltså sådant som kommer till oss bara genom att vi lever våra liv ute i verkligheten kan påverka självkänslan. Gå gärna tillbaka och lyssna om du inte har gjort det för där går jag in lite mer på vad jag menar.

Det beror på vem vi jämför oss med

Om vi konstant, medvetet eller omedvetet jämförs eller jämför oss med andra, så tar vi förr eller senare till oss det. Vare...

Läs mer ...

14. Om självkänsla

Välkommen till Monkey mindset, en podcast som framför allt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. I det här avsnittet kommer jag att prata om självkänsla. 

Självkänsla såsom jag kommer att definiera det handlar om hur du ser på dig själv. Om du tycker om dig själv eller inte. Det handlar också om hur du pratar med dig själv. Att jobba med sin självkänsla är en central del av mental träning. Det är någonting man börjar med tidigt i träningen.

  • En bra självkänsla innebär att ditt allmänna välbefinnande inte är så beroende av yttre faktorer, såsom huruvida du är karriärmässigt lyckad, eller omtyckt eller har pengar eller har hög social status på något annat sätt.
    Men det betyder inte att du är immun mot de här sakerna.
  • En bra...
Läs mer ...

4. Tre övningar för ökad livskvalitet

 

Välkommen till Monkey mindset. En podcast som framför allt, men inte bara, kommer att handla om mental träning.

Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare, och i det här, det fjärde, avsnittet kommer jag att ge dig några korta och enkla övningar som du kan börja med redan i dag och som kommer att göra skillnad för din upplevda livskvalitet.

En stor del av mental träning är de här banden jag har pratat om i tidigare avsnitt. Att man lyssnar på ljudband där man först lär sig att slappna av och sedan arbetar vidare med andra saker som till exempel självkänsla och mål. Sedan till kommer ju hela det här fältet med idrott och prestation och hur man jobbar med det men det tänker jag inte gå in på idag.

Övningar som kompletterar

En annan sak vi jobbar med är små övningar. De här övningarna...

Läs mer ...

2. Om avslappning och ditt sinne som är som en damm

 

Välkommen till Monkey mindset. En podcast som framför allt, men inte bara, kommer att handla om  mental träning.

Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare, och I det här, det andra, avsnittet kommer jag att prata om avslappning.

Hög grundspänning – lär dig slappna av

Det första du böjar med om du börjar träna mentalt är att lära dig slappna av riktigt ordentligt. Du gör det här med hjälp av ljudband och små vardagsövningar och avslappningen kommer sedan att vara det som alla annan träning byggs på. Det är ett skäl till att avslappning är en så viktig del av mental träning.

Ju mer jag har lärt mig om mental träning desto bättre förstår jag hur en avslappnad kropp och ett avslappnat sinne är grunden för både välmående och långsiktig prestation. Och sambandet...

Läs mer ...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.