24. Om attityd och hur den påverkar oss

 

Välkommen till Monkey mindset, en podcast som framför allt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och föreläsare.

I det här avsnittet ska jag prata om attityd. Attityd är en svår fråga att ta sig an. Det är lätt att bli missförstådd. När man pratar om vikten av en bra attityd så tolkar vissa det som att man skuldbelägger dem som inte har en bra attityd. I dag kommer jag att försöka problematisera den frågan lite. Mer än vanligt så kommer det här avsnittet att innehålla mina egna åsikter.

Och i nästa så ska jag bli mer konkret och prata om vad jag tycker är en bra attityd. Och hur du kan jobba med din attityd (om du behöver det). 

Vems är felet?

Låt mig dock börja med att ställa två frågor. De handlar om ansvar. Kan du komma på en...

Läs mer ...

16. Övningar för självkänsla

 

Välkommen till Monkey mindset, en podcast som framför allt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Idag ska vi ta vid där vi slutade förra tisdagen. Det här avsnittet kommer att handla om självkänsla och jag kommer att presentera några övningar som du kan göra och som kan hjälpa till att stärka din självkänsla

Förra veckan pratade jag om hur yttre faktorer, alltså sådant som kommer till oss bara genom att vi lever våra liv ute i verkligheten kan påverka självkänslan. Gå gärna tillbaka och lyssna om du inte har gjort det för där går jag in lite mer på vad jag menar.

Det beror på vem vi jämför oss med

Om vi konstant, medvetet eller omedvetet jämförs eller jämför oss med andra, så tar vi förr eller senare till oss det. Vare...

Läs mer ...

14. Om självkänsla

Välkommen till Monkey mindset, en podcast som framför allt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. I det här avsnittet kommer jag att prata om självkänsla. 

Självkänsla såsom jag kommer att definiera det handlar om hur du ser på dig själv. Om du tycker om dig själv eller inte. Det handlar också om hur du pratar med dig själv. Att jobba med sin självkänsla är en central del av mental träning. Det är någonting man börjar med tidigt i träningen.

  • En bra självkänsla innebär att ditt allmänna välbefinnande inte är så beroende av yttre faktorer, såsom huruvida du är karriärmässigt lyckad, eller omtyckt eller har pengar eller har hög social status på något annat sätt.
    Men det betyder inte att du är immun mot de här sakerna.
  • En bra...
Läs mer ...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.